Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/van-oud-naar-nieuw.jpg
Nieuws
6 juli 2011
Verlaging overdrachtsbelasting
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% wordt verlaagd voor een jaar. De NEPROM is blij met dat besluit.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% wordt verlaagd voor een jaar. De NEPROM is blij met dat besluit. De maatregel is het meest opmerkelijke onderdeel van de door de kabinet gepresenteerde Woonvisie.

In het afgelopen half jaar heeft de NEPROM zich samen met Bouwend Nederland hard gemaakt voor een verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters. In de afgelopen maanden merkten we dat de minister en de Tweede Kamer zich gevoelig toonden voor de sterke teruggang in het aantal woningverkopen. Het draagvlak voor een maatregel groeide. In de uitvoering is verlaging voor uitsluitend starters kennelijk te ingewikkeld gebleken en heeft het kabinet voor een algehele verlaging gekozen. Wij verwachten dat de gehele woningmarkt hierdoor een forse impuls krijgt en dat ook de nieuwbouw via de doorstroming profiteert.

Feit is dat bij elke transactie in de bestaande voorraad er steeds 6% uit de sector verdween naar de schatkist. Vanuit het perspectief van de consument was eerst 6% waardestijging nodig om die afdracht goed te maken. De dalende woningprijzen en de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek maakte die waardestijging in de komende jaren onzeker. We verwachten dat de verlaging naar 2% voor veel kopers het beslissende duwtje in de rug is.

Er is veel discussie of verlaging van de overdrachtsbelasting tot een stijging van de woningprijzen zal leiden en dus bij de kopers of bij de verkopers zal neerdalen. Hoe dan ook, het verwachte effect is dat veel potentiële doorstromers hun woning nu wel kunnen verkopen en daarmee ook de keuze voor nieuwbouw kunnen maken. Om die reden verwelkomt het bestuur deze maatregel, maar we houden een en ander de komende tijd nauwlettend in de gaten. Ook blijven we ons inzetten om voor energiezuinige woningen (label A+, het niveau van de huidige nieuwbouw) extra hypotheekruimte verkrijgen in de orde van 15.000 tot 20.000 euro per woning.

Andere belangrijke punten uit de woonvisie:
- Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning te kopen;
- Een belangrijk deel van de sociale huurvoorraad kan worden geliberaliseerd;
- Een huurverhoging van maximaal 5% boven de inflatie;
- Verhoging van de huurpunten voor woningen in schaarstegebieden.
 
Download de kamerbrief woonvisie en bijlage