Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 juli 2014
Vermijden van ongeoorloofde staatssteun
Naar aanleiding van onze oproep om te reageren op de Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling kregen wij een suggestie van Raymond van der Waarde, projectmanager D2 ontwikkeling BV.

Naar aanleiding van onze oproep om te reageren op de Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling - ‘Houd het simpel met vlag en wimpel!’ kregen wij onderstaande suggestie van Raymond van der Waarde, projectmanager D2 ontwikkeling BV, voor het vermijden van ongeoorloofde staatssteun bij het aanpassen van afspraken om een project weer vlot te trekken.

Tijdens de beheer- en onderhoudsfase kan/zal het ook voorkomen dat het object (gebied of gebouw) aangepast moet gaan worden aan gewijzigde behoeftes, ontwikkelingen en/of wet- en regelgeving. Het is dan ook een aanbeveling om het ingediende plan in de aanbesteding al op deze mogelijkheden te toetsen.

Bij een project wat thans in uitvoering is, het HagaZiekenhuis te Den Haag, hebben we hiervoor een aantal scenario’s geschetst waarmee de inschrijvers rekening dienden te houden. E.e.a. sluit aan bij het gedachtegoed van prof. Hennis de Ridder (living building concept).

Door deze gevraagde flexibiliteit ontstaat niet alleen een beter eindresultaat (meer toekomstvast), maar wordt het ook makkelijker om de plannen na contractering / voor oplevering te wijzigen. Hoe dichter deze wijziging aan zit tegen de in de aanbesteding geschetste scenario’s, hoe kleiner de (juridische) discussie. E.e.a. is als het ware met het plan meegekocht.

Het werken met flexibiliteitsscenario's is op meerdere plekken beschreven in onze uitvraag, zoals;

  • een bijlage van vraagspecificatie deel 1 (output spec.) waarin de scenario's zelf zijn beschreven;
  • de aanbestedingsleidraad waarin staat hoe met de scenario's in de aanbesteding omgegaan moet worden (incl. als onderdeel van de EMVI-criteria);
  • het acceptatieplan waarin staat dat ze het effect van de scenario's ook tijdens de ontwerpfasen moeten laten zien (zodat de opdrachtgever kan toetsen of de gevraagde flexibiliteit nog altijd geleverd wordt).
Later bleek dat het aantonen van deze flexibiliteit ook goed gebruikt kon worden bij het behalen van enkele credits voor de Breaam certificering.

Wil je hierop reageren of heb je na het lezen van de Handreiking andere suggesties of voorbeelden die je wil delen? Stuur dan een mail naar info@neprom.nl.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/haga.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/haga.jpg

Tags