Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer3.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer3.jpg
Nieuws
19 februari 2021
Verplichte stedelijke herverkaveling
De NEPROM heeft actief bijgedragen aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van BZ naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling in de Omgevingswet.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de voor- en nadelen van verplichte stedelijke herverkaveling in de Omgevingswet. Vooralsnog is een vrijwillige variant opgenomen in de Aanvullingswet Grondeigendom.

De NEPROM heeft actief bijgedragen aan dit onderzoek. Uitkomst is dat een verplichte variant niet nodig is omdat een gemeente kan onteigenen. Een verplichte variant kan wel voordelen hebben; in gevallen waarin gemeenten niet willen of kunnen onteigenen. Minister Ollongren gaat daarom in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om hun wensen en behoeften verder te verkennen. Daarbij geeft de minister overigens ook aan zorgvuldig te werk te willen gaan, omdat verplichte stedelijke kavelruil aanzienlijke gevolgen heeft voor het eigendomsrecht en de financiën van betrokkenen.

Meer lezen?

Tags