Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 januari 2012
Versoepeling tijdelijke verhuur woningen
De NEPROM – vereniging van projectontwikkelaars - vindt het positief dat Minister Spies (BZK) de regels voor tijdelijke verhuur van koopwoningen versoepelt.

De NEPROM – vereniging van projectontwikkelaars - vindt het positief dat Minister Spies (BZK) de regels voor tijdelijke verhuur van koopwoningen versoepelt, zoals de minister vorige week in een brief naar de Tweede Kamer bekend maakte.

Huizenkopers met dubbele hypotheeklasten kunnen daardoor voortaan makkelijker hun oude woning tijdelijk verhuren, zolang ze daar nog geen koper voor gevonden hebben. Bovendien vallen deze woningen straks niet langer onder het zogeheten puntenstelsel, waarmee de verplichting voor gemeenten vervalt om een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten geen extra voorwaarden stellen. Verhuur is op dit moment vaak niet aantrekkelijk omdat de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel veel lager ligt dan de daadwerkelijke woonlasten die door de verhuurder worden gemaakt. Spies zal samen met minister De Jager (Financiën) bij de banken de knelpunten aankaarten die er bij hen bestaan voor de tijdelijke verhuur. Banken moeten namelijk als hypotheekverstrekker toestemming geven voor de tijdelijke verhuur van een woning. Positief is daarnaast ook dat de minister gaat onderzoeken of er in het algemeen meer ruimte kan komen voor tijdelijke huurcontracten. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven het lange wetgevingsproces dat nog moet volgen niet af te wachten, en daarop vooruitlopend hogere huren te gedogen.

De NEPROM constateerde vorige week in haar periodieke onderzoek Monitor Nieuwe Woningen dat in 2011 ongeveer 25% minder nieuwbouw koopwoningen zijn verkocht dan in 2010. Een van de knelpunten is dat potentiële kopers eerst hun oude woning willen verkopen. De voorgenomen maatregel van minister Spies kan volgens de ontwikkelaars ertoe bijdragen dat kopers van nieuwe woningen wat dat betreft meer risico durven te nemen en eerder bereid zijn om de koop van een nieuwbouwwoning door te zetten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/spies-286.jpg

Tags