Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwe-binnenweg.jpg
Nieuws
15 november 2012
Vertrouwen in de waarde van vastgoed
Voor het functioneren van de markt is inzicht en vertrouwen in de waarde van vastgoed noodzakelijk. De NEPROM ondersteunt dan ook van harte de inspanningen om te komen tot verbetering van taxatieproces en -rapporten.

Voor het functioneren van de markt is inzicht en vertrouwen in de waarde van vastgoed noodzakelijk. Dat begint met transparante taxatierapporten en vertrouwen in het taxatieproces. De NEPROM ondersteunt dan ook van harte de inspanningen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) / de NBA om te komen tot verbetering van het taxatieproces en het opstellen van transparantere taxatierapporten.

Het PTA heeft diverse organisaties gevraagd om te reageren op het concept rapport “Goed gewaardeerd vastgoed - 27 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten”. De aanbevelingen gaan over:

  • de onafhankelijkheid van de taxateur;
  • het opleidingsniveau van de taxateur;
  • de vastlegging van de verantwoordelijkheden van de taxateur en de opdrachtgever;
  • de werkzaamheden en de rapportage van de taxateur, zoals de minimaal uit te voeren werkzaamheden, de mogelijk te hanteren methoden en de gevoeligheidsanalyse;
  • het bevorderen van een kwalitatief beter taxatieproces.

De NEPROM ondersteunt de aanbevelingen met enkele kanttekeningen. Allereerst hebben wij het PTA gevraagd om aandacht te schenken aan de afstemming met andere initiatieven ter verbetering van de taxatiepraktijk. Dit om ongewenste verwarring te voorkomen.

Daarnaast vinden wij de aanbeveling om af te zien van allonges, addendums en side letters - en in plaats daarvan een heel nieuw contract op te stellen waarin alle afspraken zijn vastgelegd - te ver gaan. Waar het werkelijk om gaat is dat de aard en de bedoeling van de financiële transactie voor alle belanghebbenden volledig duidelijk moet zijn om de effectieve huurprijs (huurprijs gecorrigeerd voor incentives) en de beleggingswaarde te kunnen bepalen.

Tot slot vinden wij het oprichten van een transactiedatabase een goed initiatief om de vastgoedmarkt transparanter te maken, maar moet daarbij wel goed worden nagedacht over welke informatie wordt opgeslagen, en wie op welke wijze toegang krijgt tot de informatie.