Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg
Nieuws
9 november 2021
Voorbereiding invoering Omgevingswet
Hoe staat het met de beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet?

Minister Ollongren heeft in een brief van 1 november jl. de Staten-Generaal laten weten dat de beoogde invoeringsdatum van 1 juli a.s. vooralsnog staat.

Dat betekent niet, dat alles al klaar is. Met name de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet behoeft nog enkele aandacht. Het wetgevingstraject is al (zo goed als) afgerond. De minister blijft beide Kamers richting de invoeringsdatum van actuele informatie voorzien.

De NEPROM volgt dit traject en steunt de ingeslagen weg; mits de uitvoeringspraktijk (gemeenten) uit de voeten kunnen met de nieuwe wet. De NEPROM zal richting de invoering voor haar leden specifiek nog aandacht besteden aan het onderwerp 'kostenverhaal en financiële bijdragen'. Meer informatie daarover volgt begin 2022.