Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 januari 2012
Voorstel nieuwe aanbestedingswet uit de tijd?
De aanbestedingswet heeft een lange aanloop nodig. Een belangrijk discussiepunt is de vraag naar de juridische status van de zogenoemde Gids Proportionaliteit.
De aanbestedingswet heeft een lange aanloop nodig. De Eerste Kamer riep een wetsontwerp een halt toe op 8 juli 2008. De Tweede Kamer heeft daarna ook de behandeling van het huidige wetsvoorstel verscheidene malen aangehouden. Dit tot ongenoegen van sommige stakeholders.

Een belangrijk discussiepunt is de vraag naar de juridische status van de zogenoemde Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit geeft de visie van de schrijvers op de wijze waarop met het begrip ‘proportionaliteit’ bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Lees hier de ter gelegenheid van de consultatie ingebrachte NEPROM-reactie.

Een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en een concessierichtlijn veroorzaakte recent beroering. Als we bijvoorbeeld het voorstel met nummer 896 (over het gunnen van overheidsopdrachten) erbij nemen zien we een aantal voorgenomen wijzigingen die een nieuw licht op de huidige aanbestedingspraktijk werpen. Zo wijzigt onder andere de definitie van het begrip ‘werken’. Een nieuwe aanbestedingsprocedure (het innovatiepartnerschap) wordt toegevoegd en bestaande procedures worden versimpeld en flexibeler. Bovendien voorziet het in een lichter aanbestedingsregime voor ‘lagere aanbestedende diensten’ (decentrale overheden). Daarnaast mogen aanbestedende diensten volgens het voorstel zelf beslissen welke volgorde zij hanteren bij het beoordelen van selectie- en gunningcriteria.

De NEPROM is van mening dat de voorstellen van de Europese Commissie beoordeeld en meegewogen moeten worden bij de beslissing over de voortgang van de behandeling van het Nederlandse wetsvoorstel. Een reëel scenario is dat wellicht 30 juni 2014 de richtlijnen geïmplementeerd moeten zijn in de lidstaten. Het verdient dus aanbeveling hiermee al in dit stadium rekening te houden zodat men later niet met onvolkomenheden of tegenstrijdigheden geconfronteerd wordt.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website EUROPA decentraal.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/tweede-kamer.jpg

Tags