Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 augustus 2013
Voortgang Europese aanbestedingsrichtlijnen
Recent hebben het Europese parlement en de Raad van Ministers overeenstemming bereikt over een aanscherping van de voorstellen omtrent Europese aanbestedingen.
In december 2011 heeft de Europese Commissie drie voorstellen gepubliceerd voor nieuwe richtlijnen op het gebied van aanbesteden. Een voor overheidsopdrachten in het algemeen, één specifiek voor de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post en één voor concessies.

Recent hebben het Europese parlement en de Raad van Ministers overeenstemming bereikt over een aanscherping van de voorstellen. Het betreft regels over onderaanneming en striktere bepalingen voor abnormaal lage biedingen. Dit naast een betere bescherming van arbeiders. Bedrijven die zich niet houden aan wetten en regels op het gebied van veiligheid, arbeid en milieu kunnen met de aanpassingen gemakkelijker uitgesloten worden van een aanbesteding.

In de herfst gaat de aangepaste versie de Europese besluitvorming in. Op een aantal punten loopt de nieuwe Nederlandse Aanbestedingswet voor op de nieuwe richtlijnen. Ook de nieuwe Europese richtlijnen beperken de mogelijkheden opdrachten te clusteren en bevorderen het opdelen van grote opdrachten (in zogenoemde ‘percelen’). Op bijvoorbeeld die punten sluiten ze op elkaar aan. Waar nodig zal de nieuwe Aanbestedingswet op andere onderdelen wellicht aangepast moeten worden aan de gewijzigde richtlijnen.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070-337 03 35)
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags


Downloads