Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/leges.gif
Nieuws
24 juni 2015
Voortgang legesdossier
De NEPROM heeft in diverse brieven, gesprekken en bijeenkomsten het belang van een uniforme, transparante en proportionele legesheffing aangekaart.
De NEPROM heeft in diverse brieven, gesprekken en bijeenkomsten het belang van een uniforme, transparante en proportionele legesheffing aangekaart. Dit deed zij niet alleen, maar vaak in samenwerking met andere partijen als Aedes en Bouwend Nederland. Het belangrijkste onderwerp dat wij aansneden en blijven benadrukken, is de zogenaamde ‘kruissubsidiëring’.

In economisch slechtere tijden hebben wij kunnen constateren dat de opbrengst uit grote projecten te gering is om de kleine projecten mee te blijven subsidiëren. Het stelsel wordt zo onhoudbaar. Er moet volgens de NEPROM gewerkt worden aan een faire balans; waarbij de kosten beter aansluiten op de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.

Minister Blok is in zijn brief van 19 juni (n.a.v. vragen over het Bouwbesluit) ingegaan op het stelsel en op de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij is voornemens om, samen met gemeenten en overige marktpartijen, de gevolgen van het wetsvoorstel voor de financierbaarheid van het kwaliteitsborgingsstelsel in de bouw verder te onderzoeken. Het huidige beeld is diffuus. De Minister heeft zowel oog voor de betaalbaarheid van leges als voor de financiële belangen van gemeenten. Ook het bestuur van de VNG bereidt een standpunt over het onderwerp voor.

We hopen dat deze ontwikkeling een verbetering betekent. We zijn blij dat er oog is voor argumenten vanuit de markt. Graag blijven wij betrokken bij gesprekken over dit onderwerp; om mee te denken over een toekomstbestendige oplossing.