Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 augustus 2018
Voortgang Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het Rijk, provincies, natuurorganisaties en marktpartijen werken via het Programma Aanpak Stikstof samen aan minder stikstofuitstoot, een sterkere natuur en verantwoorde economische ontwikkelingen.

De NEPROM is een voorstander van deze programmatische aanpak, omdat individuele ontwikkelprojecten gebaat kunnen zijn bij een integrale of gebiedsgerichte beoordeling. Leden hebben echter hun zorgen bij ons geuit over de toekomstperspectieven van het Programma Aanpak Stikstof. Er worden rechtszaken gevoerd over deze materie en projecten liggen stil in afwachting van de einduitkomsten in de hoofdzaak. Dat hindert de voortgang van woningbouwprojecten. Juist in de huidige periode, waarin er sprake is van een grote woningbouwopgave, is dat niet in het algemeen belang.

De hoofdzaak is de volgende: onderliggende wetgeving is Europees, en de Raad van State heeft vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg daarvan. De advocaat-generaal heeft niet bindend advies uitgebracht over het PAS aan het Hof. Haar grondhouding richting een programmatische aanpak is niet negatief. Het advies roept desalniettemin vragen op over de houdbaarheid van het PAS. Bovendien is de advocaat-generaal kritisch over mogelijke oplossingsrichtingen. Zij legt de lat hoog voor een passende beoordeling binnen een programma. Gevolgen van bepaalde maatregelen, als herstelmaatregelen, moeten bovendien in haar visie, en in woorden van de NEPROM, ‘voldoende concreet’ zijn om in aanmerking genomen te kunnen worden bij ‘de passende beoordeling’, zodat definitief vaststaat dat de totale belasting onder de grenswaarde blijft.                           

Aangezien het een advies betreft, kunnen wij in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie en daarna de Raad van State geen zorgen wegnemen of vooruitlopen op eventuele oplossingsrichtingen. Meedenken over dat laatste doen we wel. De NEPROM zit met o.a. het Ministerie van LNV en het IPO in het platform maatschappelijke organisaties, dat intensief bij de rechtszaak en de gevolgen betrokken is. Onze insteek is behoud van het PAS; op een manier die projectontwikkeling niet onnodig belemmert. Van de voortgang in dit dossier houden we je op de hoogte.

Heb jij voorbeelden van projecten die in verband met het PAS stil liggen of waar die situatie dreigt? Geef het dan door aan Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/koeien.jpg

Tags