Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 juni 2017
Voortgang van het Omgevingsrecht
Recent zijn de vier AMvB's die bij de Omgevingswet horen in de Eerste Kamer behandeld. Eén ding sprong eruit; de motie over een reguliere of een uitgebreide procedure bij de vergunningaanvraag.
Recent zijn de vier Algemene Maatregelen van Bestuur die bij de Omgevingswet horen in de Eerste Kamer behandeld. Het gaat om het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Een ding sprong eruit; relevant voor de projectontwikkelingspraktijk. Het ging om een motie over de vraag of een reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag gevolgd dient te worden. Er werd verzocht het antwoord aan lagere overheden over te laten.

Motie sluit niet aan op doelstellingen
De NEPROM en andere partijen hebben aangegeven dat deze motie niet aansluit op de doelstellingen van de Omgevingswet/de stelselwijziging. Deze gaan over het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. En het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het Omgevingsrecht. In termen van gelijkheid en (rechts)-zekerheid vinden wij het van belang dat een procedure geldt. Bovendien voorziet de wet genoegzaam in inspraak en rechtsbescherming.

NEPROM content met aanpassing
Uiteindelijk is de motie aangepast (en aangenomen). Alleen met instemming van de aanvrager kan de uitgebreide procedure toegepast worden. De NEPROM is content met deze aanpassing.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/aanvraag%20bouwvergunning.jpg

Tags