Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/schultz-van-haegen-286.jpg
Nieuws
2 november 2016
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet
Op 1 november jl. heeft minister Schultz de voortgangsrapportage 2015-2016 gepubliceerd over opgedane praktijkervaringen met de Crisis- en herstelwet.
Toen de Crisis- en herstelwet in het voorjaar van 2010 in werking trad, is afgesproken dat de Minister regelmatig zou rapporteren over de opgedane praktijkervaring. Op 1 november jl. heeft minister Schultz de voortgangsrapportage 2015-2016 gepubliceerd.

Opvallend is dat veel (meer dan 80) gemeenten de Crisis- en herstelwet al gebruiken om vooruit te lopen op de Omgevingswet, bijvoorbeeld met een zogenoemd ‘bestemmingsplan brede reikwijdte’.

Een aantal bestuursrechtelijke rechtsregels uit de Crisis- en herstelwet zijn generiek zijn gemaakt in de Algemene Wet Bestuursrecht. Denk aan het relativiteitsbeginsel. Dat is begin 2013 gebeurd. Deze regels zijn niet meer exclusief van toepassing op besluiten die vallen onder de werking van de Crisis- en herstelwet, maar gelden voor alle besluiten. Daardoor neemt het aantal beroepszaken dat onder de Crisis-en herstelwet valt bij de Raad van State fors af.

In de zaken die wél onder de Crisis- en herstelwet vallen, wordt de afgesproken doorlooptijd van zes maanden daardoor vaak wél of nét niet gehaald. Lees hier de hele voortgangsrapportage.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Nicolette Zandvliet (070-337 03 35).