Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/weekers.jpeg
Nieuws
5 november 2012
Vrijstelling overdrachts-belasting naar 2 jaar
De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder overdrachtsbelasting te leveren, wordt van zes naar 24 maanden verlengd.

De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw zakelijk vastgoed zonder overdrachtsbelasting te leveren, wordt van zes naar 24 maanden verlengd. Dat staat in een op 2 november gepubliceerd besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën, waarin de zogeheten projectontwikkelaarsresolutie wordt aangepast. Deze wijziging volgt na een lobby die de NEPROM heeft gevoerd samen met Loyens & Loeff N.V.

De oude termijn van zes maanden werd in de stagnerende vastgoedmarkt als knellend ervaren. Met deze maatregel wil de staatssecretaris het aankopen van nieuw zakelijk vastgoed en het starten van nieuwe projecten stimuleren.

De verruiming geldt met ingang van 1 november 2012 en alleen in de situatie waarin de eerste ingebruikname of (indien eerder) de ingangsdatum van de verhuur op of na 1 november 2012 ligt. De verruimde termijn van 24 maanden geldt ook voor vastgoed waarvoor de oude ‘zesmaands’-termijn op 1 november 2012 nog niet was verstreken.

Jan Fokkema, directeur van de NEPROM, is blij met de verruiming. “Dit levert een belangrijke bijdrage aan het starten van nieuwe projecten. Ontwikkelaars hoeven zich minder zorgen te maken dat bij een niet tijdige verkoop van een project aan een belegger worden geconfronteerd met heffing van overdrachtsbelasting. In de praktijk komt deze belasting dan namelijk voor rekening de ontwikkelaar. In de huidige markt is dat een te groot risico.”

Ynze van der Tempel, belastingadviseur bij Loyens & Loeff N.V.: “Na de verruiming van de doorverkooptermijn in de overdrachtsbelasting van zes naar 36 maanden is dit een logische vervolgstap om de markt meer lucht te geven. In de praktijk zagen we dat steeds meer ontwikkelaars uit de zesmaandstermijn liepen en daardoor gedwongen werden om bij het einde van de termijn of het vastgoed met een korting te verkopen of het vastgoed voor langere tijd op de balans te houden.”

Zie ook het persbericht van het Ministerie van Financiën: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/11/02/staatssecretaris-weekers-van-financien-steuntje-in-de-rug-vastgoedmarkt.html