Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 december 2012
Vrijwillige invoering Energielabel Nieuwbouw
De partners van het Lente-akkoord hebben een stappenplan opgesteld voor vrijwillige invoering van het Energielabel Nieuwbouw per 1 juli 2013.

Verplichtstelling van het energielabel nieuwbouw per 1 juli 2013 is niet meer haalbaar, omdat de Tweede Kamer op 20 november het betreffende wetsvoorstel heeft weggestemd. De partners van het Lente-akkoord hebben daarom een stappenplan opgesteld voor een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, met op termijn een verplichte invoering.

Het wegstemmen van het wetsvoorstel heeft in de bouwwereld onrust veroorzaakt en vragen opgeroepen. De partners van het Lente-akkoord vinden het energielabel echter onverminderd een zeer waardevol communicatie-instrument. Het maakt zichtbaar dat nieuwbouw fors energiezuiniger is dan bestaande bouw. Daarom is er een stappenplan opgesteld, gericht op een vrijwillige invoering per 1 juli 2013, en op termijn een verplichte invoering. Op maandag 10 december zijn deze stappen met de betrokken ambtenaren besproken. Het ministerie heeft haar medewerking toegezegd.

Stappenplan
1. Momentum behouden
We blijven als gezamenlijke marktpartijen in het Lente-akkoord het energielabel nieuwbouw verder voorbereiden wat betreft communicatie, inhoud en alles wat er verder op stapel staat. Het nu lopende implementatietraject Energielabel inclusief communicatie en kennisoverdracht (in samenwerking met Agentschap NL) wordt uitgevoerd en afgerond zoals gepland, met een iets langere doorlooptijd (tot februari 2013).

2. Faciliterende overheid
We dringen er gezamenlijk bij de minister op aan dat de kaderbepalende ontwikkelingen niet stil worden gezet, maar in het huidige tempo worden doorgevoerd, ook wat betreft opdrachten aan derden (opleiding EPN-adviseurs, examens, software tool opleverprotocol, mogelijkheid afmelding energielabel certificaten, etc.).

Ook vragen we de minister om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars en bouwers al vóór de verplichtstelling, op vrijwillige basis gebruik kunnen maken van het energielabel certificaat, bij voorkeur vanaf 1 juli 2013. Dit vraagt besluitvorming van de minister en officiële vaststelling van alle flankerende wetgeving zoals bijvoorbeeld de omrekentabel, het opnameprotocol, etc.

3. Communiceren over voorlopig energielabel
We vragen onze leden om het voorlopige energielabel nieuwbouw voor de marketing te omarmen en te gebruiken. Dit kan al sinds 1 juli 2012. De labelklassenindeling voor woningbouw is algemeen bekend, maar nog niet officieel vastgesteld. Ontwikkelaars en bouwers kunnen in hun verkoopbrochures en op internet communiceren over het voorlopige energielabel voor hun bouwprojecten, waardoor het energielabel meer (positieve) bekendheid krijgt bij de consument en het vertrouwen in de energieprestatie van woningen toeneemt.

4. Puntjes op de i bij oplevering
We nemen de extra tijd te baat om het resultaat bij de oplevertoets op orde te krijgen. We dringen er bij leden op aan dat elk bedrijf het komende half jaar bij tenminste één bouwproject ervaring opdoet met het opleverprotocol en de ervaringen verspreidt en verwerkt binnen het bedrijf, teneinde bij de uitgestelde verplichte invoering van het energielabel bij oplevering, het beloofde energielabel probleemloos aan te kunnen tonen. Bedrijven kunnen zo op basis van hun ervaring hun eigen bedrijfsprocessen, samenwerkingsvormen en contracten afstemmen op het effectief verkrijgen van het label.

5. Pilot 2013: kwaliteitsniveau uitvoering
Na afloop van het implementatietraject in februari 2013 starten we (liefst weer in samenwerking met Agentschap NL) een nieuwe pilot met ca. 20 bouwprojecten van verschillende bouwers en ontwikkelaars, looptijd een jaar, die aan het eind voor eigen kosten een oplevertoets laten uitvoeren. Welke ervaringen uit het implementatietraject zijn relevant? Hoe kunnen we het proces verbeteren? Hoe kunnen we de kosten beheersen? Zowel van herstelmaatregelen als van oplevertoets.  Leerdoel: kwaliteitsniveau uitvoering verbeteren. Oplevertoets verder optimaliseren. Kosten beheersbaar maken. Bouw-adviseurs lopen mee op de bouwplaats en geven tips. Ook hier wordt tweewekelijks over gecommuniceerd en kennis gedeeld. Hierdoor krijgen ook onderaannemers en toeleverende bedrijven de gelegenheid zich voor te bereiden, zodat de officiële invoering naar verwachting soepeler gaat verlopen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/a-label-woning-286.jpg

Tags