Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/deelauto%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/deelauto%20(1).jpg
Nieuws
6 april 2021
Wanneer wil consument eigen auto weg doen?
Het huidige autobezit vormt een serieus knelpunt voor verdichting van steden. Onder de juiste condities zijn toekomstige stadsbewoners te verleiden om afstand te doen van hun eigen auto, blijkt uit onderzoek.

We willen meer woningen bouwen in bestaande (binnen)steden zonder dat de aantrekkelijkheid om er te wonen, te werken en te verblijven verloren gaat. Het huidige autobezit vormt daarbij een serieus knelpunt vanwege het grote ruimtebeslag. De uitdaging wordt dus om meer (toekomstige) stadsbewoners te verleiden om afstand te doen van hun eigen auto. Hoe dan? Die vraag stond centraal in een recent uitgevoerd onderzoek door de TU Eindhoven en adviesbureau Empaction in opdracht van het CROW.  

Bijna 2500 respondenten, waaronder lezers van Bewust Nieuwbouw, deden mee aan een gedachte-experiment dat inzicht moest geven in de bereidheid van mensen om bij verhuizing naar een binnenstedelijke omgeving hun eigen auto niet mee te verhuizen (of geen auto aan te schaffen). Onder de juiste omstandigheden zegt 70% van de respondenten in dit onderzoek hiertoe bereid te zijn. Dat is het geval als er hoogwaardige alternatieven voor de eigen auto beschikbaar zijn (fiets, OV en deelvervoer) en deelvervoer leidt tot een kostenbesparing ten opzichte van de eigen auto. 

Een publiekstoelichting op de onderzoeksresultaten is te lezen op Bewust Nieuwbouw. Het onderzoeksrapport komt over enige tijd beschikbaar voor professionals.