Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 juli 2019
Warmdraaien met kwaliteitsborging
1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging in werking. Voorwaarde voor inwerkingtreding is dat er voldoende en met positief resultaat geoefend is met het nieuwe stelsel. Dit volgt uit een tussen VNG en BZK afgesloten bestuursakkoord.

1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging in werking. Destijds is door de NEPROM deze samenvatting ​verstrekt en hebben diverse bijeenkomsten plaats gevonden.

Voorwaarde voor inwerkingtreding is dat er voldoende en met positief resultaat geoefend is met het nieuwe stelsel. Dit volgt uit een tussen VNG en BZK afgesloten bestuursakkoord. De NEPROM is met andere stakeholders (als verzekeringsmaatschappijen) betrokken bij het opstellen van de kaders voor de experimenten. Na de zomer wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. In een nog in te plannen gezamenlijke bijeenkomst zullen NEPROM en AEDES hieraan aandacht besteden.

Deze experimenten staan los van de bestaande mogelijkheid via Woningborg en SWK al met het private deel van het nieuwe systeem te oefenen voor woningbouw. Zij hebben de afgelopen jaren al veel voorbereidingen verricht en ervaring opgedaan.                                                                                              

Nu het hobbelige en niet onomstreden wetgevingstraject (met uitzondering van bijbehorende lagere regelgeving) afgerond is, adviseert de NEPROM haar leden de resterende (en mogelijk relatief weinig) tijd aan de implementatie te wijden.                                                                                                     

Vragen of suggesties? Daarvoor kan je terecht bij Nicolette Zandvliet (n.zandvliet@neprom.nl)​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png

Tags