Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/bouwplaats.jpg
Nieuws
30 september 2016
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Op 24 oktober vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Recent zijn er al belangrijke stappen in het wetgevingsproces gezet.

Op 24 oktober vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Recent zijn twee andere belangrijke stappen gezet in het wetgevingsproces. Er heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats gevonden en er liep een consultatie met betrekking tot de onderliggende (concept) AMvB.

Jan Fokkema nam deel aan het rondetafelgesprek. De NEPROM staat positief tegen het wetsvoorstel. Wel pleit de NEPROM voor een invulling die aansluit op de bestaande bedrijfsprocessen binnen de sector. En voor een toepassing die dubbel werk en dubbele lasten voorkomt. Vooral op het gebied van de leges is er ruimte voor verbetering van het wetsvoorstel.

In de reactie op de AmvB pleit de NEPROM ervoor lage appartementencomplexen toe te voegen aan gevolgklasse 1. Daarnaast gaat zij in op de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, de contractsvrijheid die er – volgens de NEPROM - tussen instrumentbeheerder en kwaliteitsborger zou moeten gelden en de kosten van het systeem en de toelatingsorganisatie. Bovendien besteden we aandacht aan de discrepantie tussen de verklaring van de kwaliteitsborger en lokale maatwerkregels die volgens het (ontwerp) Besluit Bouwwerken Leefomgeving mogelijk zijn. Hier lijken het BBL en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet op elkaar aan te sluiten.
 
Lees de bijdrage van de NEPROM aan het rondetafelgesprek en de reactie op de concept AMvB.

Tags