Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 juli 2023
Wet kwaliteitsborging wordt niet opgeschort
Demissionair minister De Jonge bevestigt in een brief van 17 juli dat de Wkb niet losgekoppeld wordt van de Omgevingswet en zodoende per 1 januari in werking treedt.

In een brief van 17 juli laat demissionair minister Hugo de Jonge (nogmaals) weten dat de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen op 1 januari 2024 in werking treedt.  

In het interpellatiedebat Omgevingswet van 11 juli 2023 heeft (Eerste) Kamerlid Ferd Crone (GroenLinks-PvdA) een motie ingediend die vraagt om de Wkb op te schorten tot de door hem gestelde problemen zijn opgelost. De motie is aangenomen, maar de minister is niet bereid die uit te voeren. In bovenbedoelde brief bevestigt de minister dat de Wkb niet losgekoppeld wordt van de Omgevingswet en dus gewoon vanaf 1-1-2024 van kracht is. Het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet was overigens al gepubliceerd.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Wkb.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Wkb.jpg

Tags