Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
23 februari 2023
Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie
Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting.
Tot en met 30 maart 2023 kan men reageren op het ambtelijk concept van de Wet versterking regie volkshuisvesting. De regie heeft betrekking op aantallen woningen en locaties, betaalbare woningen, een evenredige verdeling van de woningen en het verstevigen van lokale prestatieafspraken. 
 
Rijksdoelen uitgewerkt                                                                                                                         
In de wet worden de doelen van het Rijk uitgewerkt. Die doelen zijn onder meer:  
  • Voldoende bouwlocaties voor de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030 en versnelling naar 100.000 per jaar; 
  • Ten minste 2/3 betaalbare nieuwbouw landelijk, provinciaal en per regio;  
  • Alle gemeenten moeten zorgen dat 40% van de nieuwbouw in het middensegment valt,  gemeenten die minder sociale huurwoningen in hun voorraad hebben dan het landelijke gemiddelde, moeten verplicht 30% sociale huur in hun nieuwbouw opnemen;  
  • Er komt een bepaling voor de situatie waarin een gemeente meer dan 30% sociale huur in de voorraad heeft, en dus minder sociale huur hoeft te bouwen en juist meer in het middensegment;  
  • Zorgen voor voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoefte voor hun inwoners zoals studenten, aandachtsgroepen, gezinnen, alleenstaanden, arbeidsmigranten en mensen met een zorgbehoefte. 
De volkshuisvesting stevig op de kaart                                                                                            Volkshuisvesting wordt hiermee verankerd in de Omgevingswet. Onderdeel van de wet is een verplicht volkshuisvestingsprogramma. Rijk, provincies en gemeenten dienen op basis van onderzoek naar de actuele woonbehoefte (en de woon- en woongerelateerde zorg- en ondersteuningsbehoefte per aandachtsgroep), hun beleid voor woningbouw en locaties te concretiseren. In de volkshuisvestingsprogramma’s leggen de overheden hun ambities neer om de doelen en opgaven van het volkshuisvestelijk beleid te behalen. Het Rijk heeft (via de provincie) de bevoegdheid instructieregels ten aanzien van het omgevingsplan te geven als doelstellingen niet worden gehaald. Provincies hebben die bevoegdheid ook individueel.  
 
Versnellen procedures                                                                                                                             Ook bevat de wet een aantal procesversnellers om bezwaar- en beroepsprocedures sneller te doorlopen. Daarnaast vinden we een definitie van participatie en sociale huur terug in de wet. 
 
Voortgang                                                                                                                                            
De NEPROM gaat zeker reageren op het wetsvoorstel, waarbij we daarbij zoveel mogelijk proberen op te trekken in Woningbouwcoalitie-verband (met daarin NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL, IVBN, NVM en VEH) z Input vanuit de leden is welkom. Contactpersoon is Nicolette Zandvliet. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20procedures.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20procedures.jpg

Tags