Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 mei 2018
Wet voldoende betaalbare woningen
De PvdA, SP en GroenLinks hebben een wetsvoorstel in de maak dat prestatieafspraken verbiedt die het aantal sociale huurwoningen doen afnemen.
De PvdA, SP en GroenLinks hebben een wetsvoorstel in de maak op grond waarvan er geen prestatieafspraken gemaakt zouden mogen worden door huurders, gemeenten en woningcorporaties die tot gevolg zouden hebben dat het aantal sociale huurwoningen afneemt.

De NEPROM steunt de achterliggende gedachte dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zouden moeten zijn; maar dan in elke segment. Dat geldt volgens ons niet alleen voor sociale huurwoningen.

Daarnaast blijkt uit recent namens de Minister uitgevoerd onderzoek, dat de huidige werkwijze met betrekking tot prestatieafspraken goed functioneert en ingrijpen door het Rijk niet nodig is. Dat de noodzaak voor centrale regie vanuit Den Haag ontbreekt, volgt ook uit recent gepubliceerde cijfers over aantallen beschikbare woningen in de sociale huursector. Er is in Nederland nergens sprake van een tekort aan sociale huurwoningen dat niet in onderling overleg opgelost kan worden; lokaal of regionaal.

De NEPROM is voor een evenwichtig woningmarktbeleid dat doorstroming bevordert; met een gelijk speelveld voor verschillende segmenten/partijen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/heijmansone.jpg

Tags