Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 juli 2021
Whitepaper: de Wkb voor professionele opdrachtgevers
NEPROM lanceert whitepaper om bij te dragen aan een succesvolle implementatie van het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen.

​Persbericht, 13 juli 2021

Om de professionele opdrachtgevers in de bouw te ondersteunen bij de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van de NEPROM een informatieve whitepaper opgesteld. De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. 

Samenwerking
In de whitepaper worden kennis en tips gedeeld; zo ook door NEPROM-leden die een belangrijke bijdrage leverden aan de totstandkoming. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding met andere partners in de bouwketen en het borgingsproces. 

Jan Fokkema, directeur NEPROM: “De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet alleen een zaak van aannemers. Ook de professionele opdrachtgever dient haar rol in het proces op te pakken. Er zijn verschillende manieren om daar invulling aan te geven. We hopen dat de whitepaper inspiratie en ideeën biedt voor de juiste inbedding in de hele bouwketen. Nieman is van meet af aan betrokken geweest bij het onderwerp kwaliteitsborging en heeft het opstellen van de whitepaper professioneel begeleid. Wij verwachten dat deze whitepaper bijdraagt aan een soepele invoering van de Wet Kwaliteitsborging, waardoor de bouwkwaliteit omhoog kan en de gemeentelijke toetsing kan komen te vervallen. Wij blijven er bij gemeenten en Rijk op aandringen dat op dat moment ook de bouwleges zeer fors verlaagd dienen te worden.” 

Belangrijk advies
Een belangrijke suggestie die de NEPROM en Nieman doen in het kader van een tijdige voorbereiding op de Wkb is: ga in de keten aan de slag met pilots en oefen gezamenlijk met het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging, want alleen dan gaat de kwaliteitslat echt omhoog!https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Whitepaper%20Wkb.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Whitepaper%20Wkb.jpg

Tags