Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 september 2018
Wijziging Crisis- en herstelwet
Zes september is een voorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet ingediend bij de Kamer. Doel is de versnelling van woningbouw en het wordt makkelijker om vooruit te lopen op de Omgevingswet (2021). Dit om de overgang soepel te laten verlopen. Het wordt ook de ‘transitiewet’ genoemd.

De NEPROM staat achter deze doelen en vindt dat het voorstel aansluit op de huidige tijdgeest en (straks) de Omgevingswet. Heel kort samengevat gaat het om het volgende:
• de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit worden uitgebreid en de procedure m.b.t. ontwikkelingsgebieden wordt versneld;
• het toevoegen van gebieden aan bestaande experimenten kan voortaan bij Ministeriele Regeling plaatsvinden. Dat betekent een versnelling van de aanwijzingsprocedure, die nu bij Algemene Maatregel van Bestuur geschiedt;
• er worden meer wetten toegevoegd aan de Crisis- en herstelwet waarvan afgeweken kan worden; zoals (binnen kaders!) de Wet natuurbescherming;
• de wettelijke criteria voor de aanwijzing van duurzame innovatieve experimenten worden veranderd. Zij zijn niet meer aan de economische crisis gerelateerd. Experimenten dienen bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling en aan de economische structuurversterking of ‘duurzaam en innovatief’ te zijn.

De NEPROM zal inhoudelijk uitgebreider reageren. Centraal daarbij zullen onder andere staan:
• de verhouding tot de voorgestelde ‘wijziging Awb stroomlijning Omgevingsrecht’; die de huidige coördinatieregeling minder aantrekkelijk maakt en langer laat duren;
• luchtkwaliteit en de Huisvestingswet. De NEPROM wil comfort over (het aantoonbaar maken) van te verwachten verbeteringen (van luchtkwaliteit) en de economische gevolgen (van afwijkingen van de Huisvestingswet); bijvoorbeeld voor de investeringsbereidheid van partijen;
• de beoogde filterwerking van het zogenoemde relativiteitsvereiste dient versterkt te worden. Door de regel dat ‘je geen beroep kan doen op een geschonden rechtsregel die niet strekt tot bescherming van jouw belang’ ook in de bezwaarfase te laten gelden. En niet alleen bij de rechter.

Het streven is de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden. Meer weten? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (070 - 337 03 35).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bestemmingsplan.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bestemmingsplan.jpg

Tags