Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 september 2016
Wijziging definitie bouwterrein in belastingplan 2017
Het belastingplan 2017 bevat een voorstel voor een andere omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’. Dit onder andere n.a.v. Europese wetgeving.

Het belastingplan 2017 bevat een voorstel voor een andere omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’. Onder een bouwterrein wordt volgens het ontwerp verstaan: “onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.”

Redenen voor de voorgenomen wijziging zijn onder andere gelegen in Europese wetgeving en de wens van de overheid tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. Die snijden hout.

De woorden ‘kennelijk bestemd’ en wat precies wordt verstaan onder de ‘andere objectieve gegevens’ die mogelijk aan de kwalificatie als bouwterrein ten grondslag kunnen komen te liggen, zijn echter onduidelijk. De NEPROM heeft daarom om verduidelijking gevraagd, omdat zij een te enge uitleg en strikte toepassing vreest.

Projectontwikkeling is een iteratief proces en wetgeving alsmede de toepassing hoort hierop aan te sluiten. Sommige kosten of stappen horen bij de normale bedrijfsvoering van een projectontwikkelaar en betekenen in onze ogen niet dat er ‘kennelijk bestemd’ is. 

Daarnaast vraagt de NEPROM om een overgangsregeling, voor lopende cases.
En verzoekt zij om de economische gevolgen van fiscale wetgeving voor de markt niet uit het oog te verliezen.

Lees hier de brief van de NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/grondbeleid2.jpg

Tags