Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 september 2023
Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024
NEPROM is positief gestemd over de voorgenomen wijzigingen in de leennormen voor nieuwbouwwoningen. Met name het energielabel levert in 2024 een hoger financieel voordeel op in de vorm van extra leenruimte; een goede stimulans voor het kopen van een energiezuinige woning.

​De tijdelijke regeling voor hypothecair krediet wijzigt significant ten opzichte van de regeling voor 2023. In dit artikel schetsen we beknopt de gevolgen van de wijzigingen voor nieuwbouwwoningen. Let op: de regeling is nog niet definitief. Toch is het belangrijk om al kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen.

Door de voorgestelde wijzigingen wordt voor alle koopwoningen het energielabel een belangrijke variabele bij de financiering. Het energielabel-denken wordt daarmee een standaard voor elke hypotheekaanvraag, niet alleen voor nieuwbouw maar ook in het geval van bestaande woningen. Een positieve ontwikkeling, want hierdoor wordt de keuze voor energiezuinige (nieuwbouw)woningen positief beïnvloed.

Er zit in het voorstel voor 2024 een flinke differentiatie tussen de diverse labels, meer dan in de voorgaande jaren. De leenruimte voor woningen met een A+ label en hoger is flink verruimd. Woningen met een label A+, A++ en A+++ krijgen 20.000 euro extra leenruimte. Voorheen was er alleen extra leenruimte voor A+++ en bedroeg deze 9.000 euro.

Een A++++ woning krijgt 40.000 extra leenruimte. Voorheen was dit 15.000 euro. Nieuw is de categorie woningen met A++++, mét een energieprestatiegarantie voor ten minste tien jaar. Hier voor is een extra leenruimte van 50.000 euro voorzien.

Samenvattend is NEPROM positief over deze nieuwe opzet voor de tijdelijke regeling hypothecair krediet 2024. Onze ervaring is echter dat het jaren kan duren voordat hypotheek verstrekkers de grote veranderingen van deze nieuwe regeling en de mogelijkheden daarvan in hun producten en procedures hebben verwerkt. We hebben het ministerie als aanbeveling meegegeven om een brede communicatiecampagne op te starten, gericht op hypotheekverstrekkers, makelaars, andere dienstverleners en consumenten, om hen te informeren over de nieuwe mogelijkheden.

NEPROM zal, na bekendmaking van de definitieve versie, zelf ook in gesprek gaan met hypotheekverstrekkers om hen op de hoogte te stellen van de nieuwe opzet en bedragen.

Je kunt hier de consultatieversie lezen.
Je kunt hier de reactie van NEPROM lezen. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/hypothecairkrediet2024.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/hypothecairkrediet2024.jpg

Tags