Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 juli 2019
Wilma Wonen treedt toe tot de NEPROM
De NEPROM verwelkomt Wilma Wonen als nieuw lid. In Nederland is Wilma Wonen sinds 2016 weer actief met een sterke focus op de ontwikkeling van woningen in de grootstedelijke gebieden.

De NEPROM verwelkomt Wilma Wonen als nieuw lid. Met Wilma Wonen versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. De passie voor en het op professionele wijze vervullen van de opdrachtgeversrol bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, is wat de leden van de NEPROM bindt.

Over Wilma Wonen
Wilma werd in 1939 door Henk Willemsen en Harrie Maas opgericht. De samenwerking hield stand tot 1967 waarna het bedrijf werd opgesplitst. Harrie Maas werd vanaf dat moment volledig eigenaar van de woningbouwtak en liet het (nieuwe) familiebedrijf uitgroeien tot de grootste woningbouwer van Nederland. De bouw van grote woonwijken, winkelcentra en de aanleg van de daarbij behorende infrastructuur werd de kernactiviteit van Wilma totdat het bedrijf in 1998 werd verkocht aan NBM Amstelland. Wilma verdween hiermee volledig van de Nederlandse markt. Sindsdien is in Duitsland de kiem gelegd voor het huidige Wilma, waar de onderneming onder leiding van de derde generatie één van de grootste woningontwikkelaars van het land is.

In Nederland is Wilma Wonen sinds 2016 weer actief en heeft een sterke focus op de ontwikkeling van woningen in de grootstedelijke gebieden. De complexere projecten, waarvoor veel (menselijk) kapitaal en ervaring noodzakelijk is, hebben daarbij de voorkeur. Vanuit dit perspectief ontwikkelt en realiseert Wilma Wonen projecten waaraan conceptuele waarde en een eigen signatuur is toegevoegd. Het omarmen van maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en leefbaarheid is daarbij vanzelfsprekend. Het kantoor is gevestigd in Utrecht van waaruit een team van specialisten werkzaam is. Aansprekende onderhanden projecten zijn: The Muse in Rotterdam, CasaNova in Rotterdam, DOK40 in Eindhoven (zie illustratie) en Nieuw Rein in Hazerswoude-Rijndijk.

Het NEPROM lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM biedt Wilma Wonen en haar medewerkers een platform om vakgenoten te kunnen ontmoeten, om met professionals over vraagstukken van gedachte te kunnen wisselen en om aan kennisdeling te doen. Daarbij kan Wilma Wonen als NEPROM-lid haar stem laten horen in het ruimtelijk-maatschappelijke debat en over de toekomst van het vakgebied.

De NEPROM groeit 
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. De belangstelling voor het NEPROM-lidmaatschap is in het afgelopen jaar sterk toegenomen en is continu aan het vernieuwen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/dok40.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/dok40.jpg

Tags