Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 november 2020
Wonen topprioriteit NOVI
De NEPROM heeft zich als initiatiefnemer van de NOVI Alliantie hard gemaakt voor de aanname van een motie die ervoor zorgt dat wonen topprioriteit krijgt binnen de NOVI.

​De Kamer heeft op 3 november een motie aangenomen die ervoor zorgt dat wonen topprioriteit krijgt binnen de NOVI. Daarnaast is er een motie​ aangenomen die ervoor zorgt dat de Regionale Investeringsagenda (RIA) een centrale plaats krijgt in de uitvoeringsagenda van de NOVI. 

De NEPROM heeft zich als initiatiefnemer van de NOVI Alliantie daar de afgelopen periode hard voor gemaakt omdat er nog altijd onvoldoende gehoor werd gegeven aan de eerdere aangenomen motie van Ronnes over het toevoegen van woningbouw als absolute topprioriteit aan de NOVI. 

Boven de vier reeds bestaande prioriteiten wordt ‘het realiseren van voldoende woningen tot 2050’ topprioriteit. Dit zal worden uitgewerkt in de uitvoeringsagenda van de NOVI. De RIA’s worden daarbij als voorwaarde gesteld binnen de voorlopige NOVI-gebieden. Omgekeerd kan het opstellen van een RIA ook leiden tot toekenning van een nieuw NOVI-gebied in de komende jaren. Daarmee krijgt dit instrument, waarbij ook de marktpartijen een positie aan tafel hebben, de centrale plaats die nodig is om tot een goede uitvoering van de NOVI te komen. 

Op 24 september vond het AO NOVI plaats en op 3 november het VAO NOVI, waarbij bovenstaande moties zijn ingediend. Voor het AO NOVI heeft de NOVI Alliantie ook deze brief​ ingediend.

NOVI Alliantie groeit
Sinds de vergadering van de NOVI Alliantie in september hebben twee partijen zich aangesloten. De NOVI Alliantie bestaat nu onder andere uit de G40, VNO-NCW, NEPROM, Rover, Staatsbosbeheer, NS, Alliander, Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft e​n Kadaster.

Meer informatie via Sander of Jan​.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/NOVI.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/NOVI.jpg

Tags