Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 september 2023
Woningbouw lijdt onder ‘beleidsarme’ begroting
NEPRPOM is teleurgesteld dat doortastend beleid op het vergroten van de woningproductie uitblijft en voorziet ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort als gevolg.

NEPROM heeft weinig goede woorden over voor de Haagse politiek van dit moment. In haar reactie hekelt zij de 'beleidsarme' begroting en de gelatenheid in de politiek. Volgens de ontwikkelaars stevent de woningmarkt op een ramp af, met omvangrijke ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort, met alle nadelige gevolgen van dien voor de woningzoekenden.

De ontwikkelaars verenigd in NEPROM zijn teleurgesteld dat doortastend beleid gericht op het vergroten van de woningproductie uitblijft, terwijl de woningnood om oplossingen schreeuwt. Desirée Uitzetter, voorzitter van NEPROM, beklemtoont dat langer uitstel onacceptabel is voor de woningzoekenden: "De bouwproductie daalt volgend jaar fors. Wij verwachten dat in 2024 met de bouw van niet meer dan 50.000 woningen wordt gestart in plaats van de noodzakelijke 100.000. Al meer dan een jaar signaleren we dat de verkoop van woningen aan beleggers en particulieren instort. Vorig jaar werd dat al zichtbaar in het aantal bouwaanvragen. Nu leidt dat tot ontslagen bij architecten en vacaturestops bij opdrachtgevers. Volgend jaar zal dat zichtbaar worden in de orderportefeuille van aannemers. Daarin vallen grote gaten en het kan haast niet anders dan dat in 2024 op grote schaal ontslagen gaan vallen. Daar zijn woningzoekenden de dupe van. Het helpt dat het kabinet in de Miljoenennota 50 miljoen extra voor de Startbouwimpuls beschikbaar stelt, maar het is geen oplossing voor de problemen."

Nu is vraagstimulering noodzakelijk
Volgens de ontwikkelaars helpen de wetsvoorstellen met betrekking tot de huurregulering en de regie op de woningmarkt van demissionair minister Hugo de Jonge niet tegen de vraaguitval van dit moment. Volgens hen is het noodzakelijk dat het Rijk tijdelijk de vraag naar woningen gaat ondersteunen, anders blijft het woningtekort nog veel langer bestaan. De ontwikkelaars pleiten voor een Doorbouwgarantie en een effectief Nationaal Koopstartfonds. Daarnaast moeten volgens hen het kabinet en Tweede Kamer snel komen met een werkbare vorm van huurregulering, die beleggers aanmoedigt om in het middensegment te blijven investeren. Volgens de ontwikkelaars blijft de landspolitiek te lang hangen in ideologische tegenstellingen in plaats van de problemen op te lossen.

Bestaanszekerheid begint bij een thuis
NEPROM benadrukt dat haar pleidooi voor daadkrachtig overheidsingrijpen geen preken voor eigen parochie is. Desirée Uitzetter: "De politiek heeft de mond vol van bestaanszekerheid, maar voor heel veel mensen wordt aan de basisvoorwaarde daarvoor, een thuis, niet voldaan, terwijl de overheid juist daarvoor verantwoordelijk is en daar ook daadwerkelijk wat aan kan doen. Het gaat ons niet om de ontwikkelaar of de bouwer, maar om de woningzoekenden. Het grote probleem van ontslagen in de bouw is dat als straks de vraag op de woningmarkt weer aantrekt, de vaklieden er gewoon niet meer zijn om het werk te verrichten. Die verdwijnen vaak voorgoed uit de sector. De woningzoekenden zijn daar tot in lengte van dagen de dupe van. Daar zit onze grote zorg."


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/schouwburg.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/schouwburg.jpg

Tags