Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 december 2012
Woningbouw particulieren sterk gedaald
In tegenstelling tot wat sommige wethouders ons willen doen geloven is de bouw van woningen door particulieren sinds het begin van de crisis fors afgenomen.

In tegenstelling tot wat sommige wethouders ons willen doen geloven is de bouw van woningen door particulieren sinds het begin van de crisis fors afgenomen. Volgens de CBS-statistieken is het aantal bouwvergunningen dat aan particulieren wordt verstrekt sinds 2007 met een derde gedaald. Dit jaar zal vermoedelijk aan 4.500 particulieren een bouwvergunning worden verstrekt voor een woning, tegen circa 6.000 in de jaren daarvoor.

In het FD en op BNR verscheen vandaag berichtgeving dat de woningbouw door particulieren fors zou zijn toegekomen. Zoals bekend zijn in dit jaar de woningverkopen door ontwikkelaars en woningcorporaties opnieuw sterk afgenomen. De suggestie dat de bouw door particulieren zou zijn toegenomen is echter niet op de feiten gebaseerd.

In 2011 werden ongeveer 38.000 vergunningen voor koopwoningen verleend, waarvoor krap 6.000 aan particulieren, bijna 27.00 aan bouwers en ontwikkelaars (voorde markt) en ruim 5.000 aan corporaties en gemeenten. In 2012 neemt zowel de vergunningverlening aan particulieren als aan ontwikkelaars en corporaties fors af. Ook in gemeenten waar voor particulieren veel gunstiger voorwaarden gelden dan voor bouwers voor de markt - zoals lagere grondprijzen, subsidies vanuit corporaties en het laten vervallen van kwaliteitseisen en bouwbesluiteisen - worden in nagenoeg alle gevallen meer koopwoningen door marktpartijen en corporaties gebouwd dan door particulieren. 

Zie ook: CBS statistieken nieuwbouwwoningen

Jan Fokkema, directeur NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwbouw3.jpg

Tags