Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 mei 2020
Woningbouwimpuls per 1 juli beschikbaar
​De Woningbouwimpuls is vanaf 1 juli beschikbaar. Vanaf dan kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. Naar verwachting kan de minister de eerste aanvragen in september toekennen.

​De Woningbouwimpuls is vanaf 1 juli beschikbaar. Vanaf dan kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. Naar verwachting kan de minister de eerste aanvragen in september toekennen. De gemeente kan tot een goede aanvraag komen in overleg met de regio en door het betrekken van marktpartijen.

Via een digitale stakeholdersbijeenkomst op 20 mei informeerde het ministerie de partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Woningbouwimpuls over de stand van zaken en de volgende stappen. Op basis van de reacties die het ministerie, o.a. van de NEPROM, heeft ontvangen op de internetconsultaties en het advies van de Raad van State heeft het ministerie een aantal aanpassingen gedaan in het besluit en de regeling. De definitieve versie van beide is inmiddels gepubliceerd.

Een opvallende wijziging is het schrappen van de voorwaarde van een provinciale steunverklaring. Dat neemt niet weg dat bij de beoordeling het regionaal belang van het project en de aansluiting bij het provinciaal beleid een rol spelen.

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 18 juli 2020, maar vanwege de urgentie laat de minister het besluit terugwerken tot 1 juli. Vanaf dan kunnen gemeenten hun aanvragen indienen. In september verwacht de minister de eerste aanvragen te kunnen toekennen.

De toekenning en uitkering van de Woningbouwimpuls verloopt in verschillende tijdvakken. Zo voorkomt het ministerie dat projecten die nu nog niet ver genoeg zijn voor een aanvraag achter het net vissen.

Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de Kamerbrief inwerkingtreding Woningbouwimpuls. Hierin is ook de beoogde samenstelling van de toetsingscommissie vermeld.

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst bracht Jan Fokkema, directeur NEPROM, de rol van marktpartijen ter sprake. Rik Bauer, Programmadirecteur Woningbouwimpuls en opvolger van Wouter Schilperoort, begrijpt de zorg dat marktpartijen zich niet altijd gehoord voelen. Eerder gaf het ministerie al aan dat de betrokkenheid van marktpartijen bijdraagt aan een positieve score op het criterium hardheid van de plannen, ofwel de kans vergroot dat het project bij een positief besluit doorgaat, op tijd start en voldoende snel wordt gerealiseerd.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouwimpuls%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouwimpuls%20website.png

Tags