Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 oktober 2020
Woningbouwplannen NH sneuvelen
Op 22 oktober jl. hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met de Omgevingsverordening NH-2020. Wat betekent dit?

De Omgevingsverordening NH-2020 is, ondanks diverse moties en amendementen, grotendeels ongewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat grote stukken grondgebied zijn aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap, waarop niet gebouwd mag worden. 

Behoefte aan integrale benadering
De NEPROM heeft zich hier op diverse en cruciale momenten tegen verzet. Niet alleen vanwege de hoge woningnood, maar ook omdat in onze visie een meer integrale benadering gehanteerd zou moeten worden waarbij verschillende belangen beter gecombineerd en ingepast worden.  Een beter evenwicht en een minder eenzijdige benadering is volgens ons echt haalbaar. Een aantal woningbouwprojecten waar NEPROM-lidbedrijven samen met de betreffende gemeente soms jaren aan gewerkt hebben dreigen hierdoor in de prullenmand te komen. Tijdens de behandeling door Provinciale Staten zijn diverse moties en amendementen ingediend om de andere belangen, waaronder de woningbouw, beter te borgen. Deze zijn echter niet aangenomen. 

Aandacht vanuit Den Haag
Ondertussen leeft ook dit onderwerp volop in de Tweede Kamer, nadat de NEPROM een aantal Kamerleden hierop geattendeerd heeft. Die hebben Minister Ollongren bijvoorbeeld gevraagd in te gaan op onze brief d.d. 28 september aan de Provincie over dit onderwerp. Dit sluit aan bij ons verzoek om meer Rijksregie op het onderwerp woningbouw. Ook in Den Haag zullen we dus aandacht voor de situatie in Noord-Holland en andere regio’s blijven vragen. We houden je op de hoogte!  

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/NH2020.jpg, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/NH2020.jpg

Tags