Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 oktober 2018
Woningbouwprojecten versnellen? Algemeen belang voorop!
Eerder lieten we je weten dat de zogenoemde Transitiewet (voorheen Crisis- en herstelwet) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De NEPROM heeft met hulp van leden uitgebreid gereageerd.

Eerder lieten we je weten dat de zogenoemde Transitiewet (voorheen Crisis- en herstelwet) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De NEPROM heeft met hulp van leden uitgebreid schriftelijk gereageerd.

Aan de hand van een aantal praktijkcasussen is inzichtelijk gemaakt hoe, door misbruik te maken van wettelijke bezwaarprocedures, planologische procedures soms eindeloos gerekt worden. We hebben suggesties voor aanscherping van het wetsvoorstel gedaan. Deze zijn bedoeld om het algemeen belang van voldoende betaalbare woningen prominenter in beeld te krijgen, bij de belangenafweging waar een gemeente of de rechterlijke macht voor staat.

Verder zijn we – in de lijn van onze eerdere reactie - kritisch gebleven ten aanzien van het versnellen van de aanwijzingsprocedure en het stapelen c.q. aanscherpen van kwaliteitseisen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg

Tags