Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 oktober 2020
Woningbouwsector positief over vrijstelling stikstofnormen
De NEPROM is verheugd over het wetsvoorstel Stikstofreductie dat op 13 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd.

​Persbericht, 14 oktober 2020

De NEPROM is verheugd over het wetsvoorstel Stikstofreductie dat op 13 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd en waarin een gedeeltelijke vrijstelling voor de bouwsector is opgenomen. De projectontwikkelaars verwachten dat dit wetsvoorstel eindelijk de bouwsector duidelijkheid biedt en dat veruit de meeste bouwprojecten nu vlot worden getrokken. 

In het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering​ wordt een maatregelenpakket aangekondigd, waardoor de stikstofdepositie in natuurgebieden sterk wordt terugdrongen en de kwaliteit van die gebieden verbetert. Dat geeft ruimte om de bouw, die slechts voor 0,6% bijdraagt aan de stikstofproblematiek in Nederland, vrij te stellen van stikstofnormen. Ontwikkelaars en bouwers hoeven voortaan bij de bouw van nieuwe woningen, winkels, kantoren en andere bouwwerken geen natuurvergunning meer aan te vragen voor de bouwactiviteiten. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid bij provincies, gemeenten en de bouwsector.

Einde aan de vertragingen
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: "Al in oktober vorig jaar deden we met onze zusterbranche­verenigingen van bouwers, woningcorporaties, institutionele beleggers en huurders een klemmend beroep op het kabinet om een einde te maken aan de stikstofcrisis die de woningbouwsector verlamde. Toen reeds bepleitten we dat de tijdelijke stikstofdepositie tijdens de bouw van een project buiten beschouwing zou moeten blijven.  Een wens die nu dus wordt ingewilligd. We roepen de Kamerleden op om het wetsvoorstel met grote voortvarendheid in behandeling te nemen, zodat er een einde komt aan de vele vertragingen in bouwprojecten."

Addertje onder het gras
De nieuwe Stikstofreductiewet lost volgens de ontwikkelaars niet alle problemen voor de woningbouw op. In een aantal gebieden in Nederland leidt de stikstofuitstoot door het autoverkeer van en naar de woningen en gebouwen, nadat de woningen zijn opgeleverd, tot overschrijding van de stikstofnormen. Ook al is die stikstofuitstoot heel gering in vergelijking met andere stikstofbronnen, toch zal daardoor op een aantal plekken in Nederland dicht bij Natura2000-gebieden de bouw alsnog op losse schroeven komen te staan. De NEPROM roept het kabinet opnieuw op om ook vaart te maken met het oplossen van dat knelpunt.​

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/persbericht%20stikstofbeleid.jpg, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/persbericht%20stikstofbeleid.jpg

Tags