Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 april 2023
Woningen bouwen in een stikstofcrisis
Het NEPROM-webinar ‘Woningen bouwen in een stikstofcrisis’, dat plaatsvond op 13 april, werd bijgewoond door ruim 100 deelnemers. Download nu de presentatie via de NEPROM-website.

Op donderdag 13 april vond het online NEPROM-webinar 'Woningen bouwen in een stikstofcrisis' plaats. Ruim 100 deelnemers luisterden vol aandacht naar Paul Bodden (Hekkelman Advocaten) die hen meenam in de gevolgen van de huidige stikstofcrisis voor recente ontwikkelingen van projectontwikkelaars en de voortgang van hun (woning)bouwprojecten.            

De volgende punten kwamen onder andere aan bod: 

  • De Raad van State heeft 5 april besloten dat de vaste afstandsgrens van 25 km aanvaardbaar is bij de berekening van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. 
  • Daarnaast heeft een ambtelijk concept van een wetsvoorstel ter inspraak gelegen op grond waarvan een vergunningplicht voor o.a. intern salderen ingevoerd wordt.  
  • Er leven bij de Rijksoverheid en bevoegde gezagen volop vragen als: hoe gaan we om met piekbelasters en PAS-melders en wat is de staat van de natuur in de verschillende provincies? In afwachting van de uitkomsten, merkt de woningbouwsector de gevolgen.  

Paul Bodden ging in op praktische aspecten en vragen als: wat kan nog wel? Langs welke wegen kunnen woningbouwprojecten mogelijk worden gemaakt? Wat zijn de regels en aandachtspunten bij intern en extern salderen? Met welke stikstofreferenties mag worden gerekend? Hoe werken de stikstofbanken? Alles met het oog op het op peil houden van de woningproductie en de voortgang van gebiedsontwikkelingen.  

Bekijk hier de presentatie.     

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof.jpg

Tags