Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/meerbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/meerbouw.jpg
Nieuws
6 november 2020
Woningtekort starters en middeninkomens
Lees in dit artikel de NEPROM position paper voortkomend uit het rondetafelgesprek over het woningtekort starters en middeninkomens dat plaats vond op 4 november in de Tweede Kamer.

​Op 4 november vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het woningtekort starters en middeninkomens. De NEPROM heeft daar een position paper voor aangeleverd die hier te lezen is.

Samenvatting
De meest voor de hand liggende manier om meer starters- en middeldure woningen beschikbaar te krijgen is de woningproductie op te voeren. Dat leidt zowel direct als indirect via doorstroming tot een grotere beschikbaarheid in beide categorieën. Daarvoor is het noodzakelijk dat er meer woningbouwlocaties beschikbaar komen en dat daarnaast flankerende maatregelen (versnellen procedures, beschikbaarheid financiële middelen voor infrastructuur, stimuleren gemeenten om te versnellen, etc.) worden getroffen. Alle andere eventuele maatregelen hebben een meer of minder verstorende invloed op de woningmarkt met nadelige gevolgen voor specifieke doelgroepen.