Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 mei 2018
Woningtekort vraagt snelle procedures
Uit een recent onderzoek naar vertraging van woningbouwprojecten in opdracht van de NVM, en gepubliceerd door Stec, blijkt dat 80% van de projecten vertraging oploopt.
Tijdens de 7e Dag van de Projectontwikkeling hebben marktpartijen onder leiding van de NEPROM hun routekaart voor duurzame verstedelijking gepresenteerd. Het is een handreiking om nieuwe woongebieden te benoemen. Marktpartijen willen bij de uitvoering gezamenlijk optrekken met Rijksoverheid en decentrale overheden.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormt het verkorten van procedures en doorlooptijden. Dat dit nodig is, blijkt uit een recent door Stec gepubliceerd en in opdracht van de NVM uitgevoerd onderzoek naar vertraging van woningbouwprojecten.

De conclusie: 80% van de projecten is vertraagd. Een van de (belangrijkste) oorzaken vormt de bestemmingsplanprocedure. Tegen deze achtergrond heeft de NEPROM gereageerd op een wetsvoorstel dat ter inspraak lag, om de zogenoemde coördinatieregeling aan te passen. 

De NEPROM concludeert dat de voorgestelde regeling niet tot versnelling leidt. De NEPROM doet daarom voorstellen om de concept regeling aan te passen.

Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 0335)
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/sneller.jpg

Tags