Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woondeals%20voortgang.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woondeals%20voortgang.jpg
Nieuws
16 maart 2023
Woondeals voortgang
Word hier op de hoogte gebracht van de voortgang van de Regionale Woondeals.

In het kader van de uitvoering van de woondeals organiseert de NEPROM een serie regionale ledenbijeenkomsten. In alle regio's worden NEPROM-vertegenwoordigers benoemd en we maken vervolgafspraken over regionale versnellingstafels en lokale samenwerking. 

Nadat eerder al bijeenkomsten in Zuid-Holland en Noord-Holland plaatsvonden, vond afgelopen woensdag (15 maart) de regionale NEPROM-bijeenkomst van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel plaats.

Daarbij is eerst uitgebreid gesproken over de totstandkoming van de woondeals. We constateerden met elkaar dat marktpartijen ook hier over het algemeen te weinig bij betrokken zijn geweest. Bij de deelnemers is veel twijfel of de afspraken die gemaakt zijn over de aantallen te realiseren woningen wel realistisch zijn. Processen verlopen op het ogenblik erg stroperig en in de beleving van de deelnemers is er vaak te weinig realiteitszin voor wat betreft de haalbaarheid van de eisenpakketten en programma's.

Tegelijkertijd leeft de wens sterk om wel nauw bij de uitvoering betrokken te zijn en daar zoveel mogelijk op samenwerking in te zetten. De opgave is enorm en we moeten gewoon met elkaar aan de slag, zo was de algemene tendens.

Tijdens de bijeenkomst werden voor de verschillende regio's NEPROM-vertegenwoordigers benoemd die plaats zullen nemen aan de op te richten Regionale Versnellingstafels op bestuurlijk niveau.

Op vrijdag 17 maart vindt de regionale bijeenkomst Utrecht, Gelderland en Flevoland (excl. MRA) plaats en op vrijdag 24 maart de laatste bijeenkomst van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Aanmelden kan als je actief aan een of meer ontwikkellocaties in de betreffende provincies werkt. Stuur dan een mail naar Sabrina Vogelsang