Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg
Nieuws
3 maart 2016
Woonkwaliteit
Jan Fokkema blogt: "Met dank aan de lage rentestand gaat het crescendo op de woningmarkt. De crisisjaren lijken vergeten."
Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 29 februari in Cobouw.

Met dank aan de lage rentestand gaat het crescendo op de woningmarkt. De crisisjaren lijken vergeten. Amsterdam spant de kroon, maar ook andere stedelijke regio’s doen het goed. De nieuwbouwproductie groeit. Gemeenten en marktpartijen halen alles uit de kast om nieuwe plannen naar de markt te brengen.

Nu de zon weer schijnt durven we voorbij de dag van morgen te kijken. Dan dringt tot ons door dat onze bevolking zal blijven groeien. Vooral in de Randstad en de aanpalende gebieden – samen aangeduid als Deltametropool - moeten grote aantallen huishoudens onder dak. De komende 25 jaar gaat het om zo’n miljoen extra woningen, met als kanttekening dat dankzij de immigratie - westers en niet-westers- die hele bevolkingsontwikkeling uiterst onzeker is.

Als het lukt de internationale stormen te doen luwen en de economie zich positief ontwikkelt, dan kan het – zo leren recente exercities van het PBl – ook betekenen dat we er 1,5 miljoen huishoudens tot 2050 bijkrijgen. En dan vooral dus in die internationaal aantrekkelijke Deltametropool!

Nou treft het dat de grote steden voor de komende jaren zeer fors inzetten op grootschalige transformatie en herontwikkeling binnen de huidige gemeentegrenzen. Verouderde kantoren, scholen, ziekenhuizen, etc. bieden volop mogelijkheden. Grotere aantallen kunnen we kwijt in de ringzones, in de deels nog goed functionerende havengebieden en op verouderde bedrijventerreinen. Die bieden, met het nodige passen en meten en zeer hoge investeringen ruimte aan honderdduizenden nieuwe woningen. Maar wat voor woonmilieus gaan we daar bieden? Want Manhattan aan het IJ klinkt voor sommigen dan wel als poëzie, maar het is niet een bruikbare metafoor voor herontwikkelingszones tegen, op en aan de stadsrand. Het gaat er uiteindelijk om dat de mensen die daar komen te wonen, gelukkig zijn en zich hechten.

Ook daar moet de klant centraal! En wat doen we met al die huishoudens die wel dol zijn op de stad, maar die niet in een hoogstedelijke omgeving willen wonen, maar gewoon in een huis met een tuintje? Hoe krijgen die een thuis, zonder dat we de kip met de gouden eieren – onze open, groene, waterrijke Deltametropool - om zeep helpen? Woonkwaliteit blijft een opgave.

Jan Fokkema,
directeur NEPROM