Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/logosboelenswoonzorg.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/logosboelenswoonzorg.jpg
Nieuws
1 oktober 2020
Woonzorg Nederland en Boelens de Gruyter toegetreden tot NEPROM
De NEPROM verwelkomt Woonzorg Nederland en Boelens de Gruyter als nieuwe leden. Met deze ondernemingen versterkt de NEPROM opnieuw haar ledennetwerk.

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt Woonzorg Nederland en Boelens de Gruyter als nieuwe leden. Met deze ondernemingen versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. Voor het lidmaatschap van de NEPROM gelden toelatingscriteria die o.a. betrekking hebben op integriteit, professionaliteit, trackrecord en financiële gegoedheid.

Over Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie met circa 41.500 wooneenheden in meer dan 170 gemeenten, met ruim 300 werknemers. De onderneming ontwikkelt huurwoningen voor eigen portefeuille. De missie van Woonzorg Nederland is dat iedereen betaalbaar, veilig en prettig thuis kan wonen, met ruimte voor ontmoeting in de buurt. Inmiddels heeft de corporatie meer dan 60 jaar ervaring met herbestemming en ontwikkeling in het marktsegment van seniorenwoningen. In de komende tien jaar wil Woonzorg Nederland haar aanbod van geschikte woningen uitbreiden met 6.000 tot 8.000 zelfstandige huurwoningen.

Over Boelens de Gruyter
Boelens de Gruyter is een landelijk opererende vastgoedonderneming die sinds 2007 actief is in commercieel vastgoed en woningbouw. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf onderscheidende projecten ontwikkeld zoals The Student Hotel en Floor aan de Wibautstraat in Amsterdam. Met zo’n 486.000 m2 aan kantoren en woningen in ontwikkeling in 2021, werkt Boelens de Gruyter dagelijks aan efficiënte oplossingen voor een duurzaam (her)gebruik en de uitdagingen van binnenstedelijke en complexe ontwikkelingen. Dit doet de onderneming met een team van zo’n 30 medewerkers vanuit kantoren in Amsterdam en Den Bosch.

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Tags