Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 februari 2018
Worden met ruimtelijke besluiten 'schaarse publieke rechten' verdeeld?
De Raad van State wil weten of bij een ruimtelijk besluit sprake kan zijn van een verdeling van schaarse publieke rechten.

En zo ja, welke mate van openbaarheid en welke spelregels moeten daarbij dan eventueel in acht worden genomen? Mogelijk moet het bevoegd bestuursorgaan in de toekomst gelijke kansen gaan geven aan initiatiefnemers bij het nemen van ruimtelijke besluiten, als gevolg van een procedure die momenteel loopt bij de Raad van State.

Het gaat in deze zaak, die enige parallellen vertoont met bijvoorbeeld vergunningskwesties bij gokhallen, en bij de Amsterdamse rondvaartboten, om een rijksinpassingsplan in Flevoland inzake Windpark Zeewolde. Er mogen 91 nieuwe windturbines gebouwd worden door Windpark Zeewolde B.V., als enige initiatiefnemer. Buren en eigenaren van bestaande windturbines zijn hiertegen in het geweer gekomen. Zij vinden dat er geen sprake is van een transparante procedure en er openbaar aanbesteed had moeten worden. Zij hadden het project graag (gedeeltelijk) zelf willen uitvoeren.

Schaarse publieke rechten?
De Raad van State heeft hierover advies gevraagd aan advocaat-generaal Widdershoven. De Raad van State wil van hem weten of bij een ruimtelijk besluit (inpassingsplan en/of de bijbehorende omgevingsvergunning) sprake kan zijn van een situatie waarbij schaarse publieke rechten worden verdeeld. En ook: welke omstandigheden spelen daarbij dan een rol? De eigendomssituatie misschien? Is de vraag of het besluit wel of geen economische dienst mogelijk maakt van wezenlijk belang?  

Bovendien vraagt de Raad van State naar de eisen waaraan de procedure moet voldoen als ruimtelijke besluiten worden genomen die schaarse publieke rechten verdelen. Denk daarbij aan eisen over het toedelen van planologische mogelijkheden en de duur van besluiten.

Behandeling op 9 april
De zaak wordt op 9 april tijdens een zitting behandeld en binnen zes weken daarna volgt het advies, dat overigens niet bindend is. Zodra het advies binnen is komen we erop terug. De zaak kan belangrijke gevolgen hebben voor de praktijk, als bij dergelijke ruimtelijke besluiten aparte of extra procedures en spelregels zouden gaan gelden, omdat er sprake zou zijn van de verdeling van schaarse publieke rechten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/windpark.png

Tags