Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 oktober 2023
Yes SHE can!
Tijdens een inspirerende studiereis bezochten circa 45 vertegenwoordigers van overheden en markpartijen de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE). Het programma bood een mix van interessante projectbezoeken en gesprekken over de gezamenlijke uitdagingen.

Op 12 en 13 oktober organiseerden BZK, het G40 stedennetwerk en NEPROM een studiereis naar Enschede en Hengelo, met als doel nadere kennismaking tussen markt en overheden, het gezamenlijk leren van ervaringen elders en het uitwisselen van eigen ervaringen om dit alles toe te kunnen passen in de eigen opgaven.

Deelnemers waren wethouders en directeuren (fysieke pijler) van G4 en G40-steden, de ambtelijke top van BZK en IenW, directieleden van NEPROM-lidbedrijven en bestuurders van een aantal betrokken maatschappelijke organisaties (waaronder VEH en Aedes). Ook sloot demissionair minister De Jonge kort aan tijdens de studiereis voor een goed gesprek!

Mensenwerk
Het programma begon met een zeer inspirerende toelichting van de wethouders Jeroen Diepenmaat (Enschede) en Gerard Gerrits (Hengelo). In een gezamenlijke presentatie vertelden zij vol passie en trots hoe zij een aantal jaren geleden zijn gaan samenwerken aan de gezamenlijke ontwikkeling van hun steden. Met de slogan Yes SHE can! presenteerden zij de ontwikkeling van de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE).

Vijfde stad van Nederland
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat Hengelo en Enschede samen de vijfde stad van Nederland vormen. De steden functioneren nu al als één stedelijk gebied en vormen één woningmarkt. De stations liggen op minder dan een half uur fietsen uit elkaar met de Universiteit Twente en het kennispark er tussenin. Het spoor rijgt als het ware de gebiedsontwikkelingen in Hengelo en Enschede aaneen. Geen gek idee dus om dit als één gebied te beschouwen en met SHE te gaan samenwerken aan een schaalsprong die de aanwezige voorzieningen versterkt en veel kwaliteit aan de regio kan toevoegen.

De noodzaak van samenwerken
Samenwerking was een terugkerend element in het programma, zowel bij de projectbezoeken als in de onderlinge gesprekken. Beschouw elkaar niet als concurrenten, maar als bondgenoten; wees open over je belangen, mogelijkheden en beperkingen; kijk samen hoe het wel kan. Het klinkt allemaal logisch en eenvoudig, maar in de praktijk is het dat niet altijd. Toch is iedereen er van doordrongen dat het bouwen van voldoende woningen met alles wat daarbij hoort alleen kan als overheden, corporaties en marktpartijen slim samenwerken.

Vervolg op Actieagenda Wonen
In de gesprekken met de minister en na zijn vertrek ging het daarnaast over structurele middelen voor de woningbouw, over de investeringscapaciteit van corporaties en over lange termijn stabiliteit. Er werd gesproken over de noodzaak van en-en-en: binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen, grote locaties en straatjes erbij, optoppen, flexwonen; alle opties maken deel uit van de oplossing. Zo werd de nodige input opgehaald voor het vervolg op de Actieagenda Wonen met de oproep ideeën te blijven uitwisselen.​​

Aaneenschakeling van ontwikkelingen
Natuurlijk werd er niet alleen gepraat. Er werd ook veel gewandeld en rondgekeken. De deelnemers kregen op donderdag tijdens rondleidingen door Roombeek en Centrumkwadraat (stationsgebied) toelichtingen op verschillende projecten in Enschede. Door de regen viel de geplande fietstocht van Enschede naar Hengelo helaas ook figuurlijk in het water. Maar vanuit de bus kon het gezelschap toch een indruk krijgen van de ontwikkelingen en ideeën voor ontwikkeling in de spoorzone. Op vrijdag volgden wandelingen langs en toelichtingen op projecten in Hart van Zuid en de binnenstad van Hengelo. Al met al kregen de deelnemers een goed beeld van de aaneenschakeling van projecten en gebiedsontwikkelingen in de spoorzone, die met recht het motto dragen: Yes SHE can. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/BZK%20hengelo.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/BZK%20hengelo.jpg

Tags