Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 maart 2020
Zelfbewoningsplicht nieuwbouw Amsterdam
De NEPROM heeft een inspraakreactie ingediend naar aanleiding van het Amsterdamse beleidsvoornemen ‘Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners’. De NEPROM vindt de voorgestelde regeling onwenselijk en niet effectief.

​De NEPROM heeft een inspraakreactie ingediend naar aanleiding van het Amsterdamse beleidsvoornemen ‘Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners’. Amsterdam wil in erfpachtcontracten van nieuwbouwwoningen de verhuur aan banden leggen.

In onze brief hebben we aangegeven dat we de voorgestelde regeling onwenselijk en niet effectief vinden. We stellen voor om in plaats daarvan het aandeel betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw fors op te voeren en voor die woningen een anti-speculatiebeleid in te voeren. Daarnaast stellen we voor om gezamenlijk op te trekken naar Den Haag om in de bestaande koopwoningmarkt de excessen van buy-to-let tegen te gaan.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png

Tags