Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 februari 2018
ZEN-congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!
Hoe gaan we gasvrije en energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan?

Naar verwachting vervalt eind 2018 de plicht voor netwerkbedrijven om nieuwbouw op aardgas aan te sluiten. Binnen korte tijd gaat dus een grote omslag plaatsvinden! Bijna tegelijkertijd gaan per 2020 de energie-eisen voor nieuwbouw naar Bijna Energieneutraal. Dit geeft wind in de rug voor fossielvrije oplossingen. BENG én aardgasloos is een goede combinatie. Tot zover de regelgeving.

Nu de praktijk. Hoe gaan we die aardgasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Hoe staan netbeheerders en gemeenten aan de lat?

Tijdens het middagcongres Aardgasvrije Nieuwbouw - Zo doe je dat hoort u de laatste inzichten uit de praktijk. Een aanrader voor alle bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, gemeenten en adviseurs die serieus werk willen maken van aardgasvrije nieuwbouwwoningen en -wijken.

Datum: dondermiddag 29 maart 2018
Locatie: Fort Voordorp, Utrecht

De lunch staat klaar vanaf 12.30 uur. Het inhoudelijke programma duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aanmelden via de Lente-akkoord website.

Programma

12.30 uur  Ontvangst met lunch 
13.00 uur  Opening door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM 
13.05 uur  Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie ministerie BZK 
13.25 uur  Liesbeth van Tongeren, Lid Tweede Kamer namens GroenLinks 
13.45 uur  Marc van der Linden, CEO Stedin 
14.00 uur  Start eerste reeks parallelsessies (60 minuten) 
15.00 uur  pauze 
15.30 uur  Start tweede reeks parallelsessies (60 minuten) 
16.30 uur  Plenaire wrap-up 

Deelsessies
In de deelsessies staan praktijkervaringen centraal. De sessies duren 60 minuten, met veel ruimte voor het stellen van vragen. De onderwerpen worden nog ingedeeld in een eerste en tweede ronde, sommige sessies zullen twee keer gehouden worden.

1. De aardgasvrije ambitie gaat goed samen met de BENG-eisen per 2020. Harm Valk, Nieman Groep licht toe. Welke aardgasvrije BENG- en NOM-concepten ziet hij in de praktijk? Ook schenkt hij aandacht aan de technische oplossingen voor tapwater. Sessieleider: Leendert Meijers, NVB-bouw.

2. De ZEN themagroep Gasloze Nieuwbouw heeft een brochure gemaakt met praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Pieter van Alphen, Techneco licht de uitkomsten toe. Sessieleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

3. Twee aardgasvrije gerealiseerde ZEN nieuwbouwprojecten in de praktijk. Ontwikkelaars/bouwers lichten hun concept toe en vertellen wat ze ervan hebben geleerd. Dick Boelen, DuraVermeer over Rijswijk Buiten. Dick van Ginkel, Van Wijnen over Groevenbeek Noord in Ermelo en Armand van Ommen, Fijn Wonen wat ze hiervan geleerd hebben voor hun woonconcept. Sessieleider: Maarten Georgius, Aedes.

4. Twee aardgasvrije gerealiseerde EPV nieuwbouwprojecten in de praktijk. Corporaties lichten hun concept toe en vertellen wat ze ervan hebben geleerd. O.a. Ingrid Pierik, Wonion over 38 woningen in Ulft. Hoe EPV te verbeteren zodat het beter werkbaar is? Sessieleider: Maarten Georgius, Aedes.

5. Henri Bontenbal, Stedin over de gastransitie voor netbeheerders. Er is veel meer onderling begrip nodig tussen netbeheerder en bouwprofessionals. Hij doet een eerste handreiking. Hoe bouwen we het gas af in nieuwbouw? Wat betekent all electric voor een woonwijk? Sessieleider: Helen Visser, Bouwend Nederland.

6. Ervaring van gemeente en corporatie. Anne-Marie van Osch, projectmanager Duurzame Energie gemeente Almere, en Paul van Moorsel, Ymere over de technische, financiële en procesobstakels die zij tegenkomen bij het realiseren van een aardgasvrije nieuwbouwwijk. Sessieleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

7. Ervaringen met duurzame warmtenetten. Hoogtemperatuur warmtenetten met fossiele bronnen zijn voor nieuwbouw die per 2020 aan BENG-eisen moeten voldoen, niet duurzaam genoeg. Arjen de Jong van Blue Terra vertelt over de alternatieven: lagere temperatuurnetten van 40 graden, WKO èn geothermie. Wat zijn de ervaringen hiermee? Sessieleider: Jan Fokkema, NEPROM.

8. Hoe licht je de bewoner goed voor over de nieuwe aardgasvrije technieken voor koken, warm tapwater en verwarming in de woning? Als dit ook nog in een verplichte leaseconstructie gebeurt, is een goede service onontbeerlijk voor tevreden klanten. Een deskundige van Eteck vertelt. En AM vertelt over Schoemaker Plantage Delft. Sessieleider: Helen Visser, Bouwend Nederland.

9. Robin Berg LomboXnet vertelt over We Drive Solar: een slim energie- en mobiliteitssysteem voor energieneutrale nieuwbouw met ambitie op lagere parkeernormen. Sessieleider: Leendert Meijers, NVB-bouw.

10. Willem Hooijkaas geeft een overzicht van de mogelijkheden op het gebied van warmtepompen. Sessieleider: Jan Fokkema, NEPROM.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/logos/aardgasvrije_nwbw.png

Tags