Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 december 2023
Zesde en laatste tranche Woningbouwimpuls geopend
Gemeenten kunnen tot 12 februari voor de Wbi weer projecten indienen. Indien het budget volledig benut wordt komt de herkansingsronde te vervallen.

​Op 18 december is het zesde aanvraagtijdvlak van de Woningbouwimpuls (Wbi) geopend, deze zal sluiten op 12 februari 2024. Dit zal tevens de laatste tranche zijn.  

Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een project waarin de publieke investeringen hoger uitvallen dan de gemeentelijke opbrengsten uit kostenverhaal en grondverkoop. Met een bijdrage van het Rijk worden gemeenten in staat gesteld om sneller meer betaalbare woningen te realiseren. 

In vergelijking met de vijf eerdere tranches zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is het instellen van een herkansingsronde. Deze herkansing is bedoeld om gemeenten die worden afgewezen, sneller de mogelijkheid te bieden om hun aanvraag aan te passen, mochten er nog middelen over zijn. Alle projecten die klaar zijn of bijna klaar zijn, kunnen vervolgens eind april meegenomen worden in deze ronde, waarna voor de zomer uitsluitsel volgt. Overigens is de verwachting dat, omdat dit de laatste tranche is, het budget volledig zal worden benut. De herkansingsronde vervalt dan. 

Daarnaast is de minimale projectomvang verlaagd naar 200 woningen voor alle gemeenten, ongeacht de grootte van de gemeente; de urgentiescore is aangepast: extra punten zijn te verdienen voor een gemeente indien de woondeals goed verlopen en ook indien er blijk is van extra ambitie op afspraken binnen de woondeals.  

Lees hier​ de Kamerbrief van de minister. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/doorbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/doorbouw.jpg

Tags