Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 maart 2023
Zienswijze NEPROM op 90 mm in verordening Rijnland
De NEPROM vindt de eis dat een gebied minstens 90 mm neerslag in een etmaal moet kunnen verwerken te scherp. Ook staat de benodigde investering niet in verhouding tot het risico van eventuele schade.

De NEPROM heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerp Waterschapsverordening van Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de 90 millimeter regel: deze houdt in dat een nieuw ontwikkeld gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur moet kunnen verwerken. Een dergelijke bui wordt eens in de 250 jaar verwacht.

In diverse interviews betoogde de dijkgraaf dat deze regel al in het convenant Klimaatadaptief Zuid-Holland uit 2019 wordt genoemd. De NEPROM heeft onderbouwd dat de formulering van Rijnland op een cruciaal punt afwijkt.

Tijdelijke overlast
Zuid-Holland maakt onderscheid in buien die eens in de 100 jaar voorkomen (70 mm) en buien die eens in de 250 jaar voorkomen (90 mm). In de tekst van het convenant Zuid-Holland is in aanvulling op de 90 mm-regel de volgende toevoeging opgenomen: 'Tijdelijke overlast door water op straat of op maaiveld is wel toegestaan.' Een belangrijke toevoeging, omdat het toestaan van tijdelijke overlast door water op straten ruimte geeft voor tijdelijke wateropvang, waardoor kostbare extra investeringen achterwege kunnen blijven.

Daar komt bij dat het convenant Zuid-Holland op vrijwillige basis was en wat de NEPROM betreft ook mede bedoeld om te bezien hoe een en ander in de praktijk uitpakt. Voordat regels uit een convenant eventueel tot verplichte regels leiden, is het noodzakelijk eerst de praktijkervaringen met het convenant zorgvuldig te evalueren.

Het verschil tussen 70 en 90 mm neerslag
Van recentere datum is het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw voor de Metropool Regio Amsterdam. Hierin staat, net als in Convenant Zuid-Holland, een eis voor een bui van 70 mm per uur en een van 90 mm per uur genoemd, met als belangrijk verschil dat hier duidelijker is geformuleerd wat de insteek is van het verschil tussen 70 en 90 mm neerslag. Bij 90 mm neerslag 'blijven vitale en kwetsbare infrastructuur en voorzieningen functioneren en bereikbaar.' Denk bijvoorbeeld aan viaducten en cruciale toegangswegen en aan ziekenhuizen, energiecentrales en datacenters, zorgcentra en verpleeghuizen, politiebureaus en brandweerkazernes. In de praktijk betekent dit in onze ogen dat voor een deel van een plangebied de hoogste eisen van 90 mm kunnen worden gesteld aan de wateropvang. Voor de rest van het plangebied geldt 70 mm.

De NEPROM heeft Hoogheemraadschap Rijnland verzocht om de formulering aan te passen naar 70 millimeter opvang, of om de regel toe te voegen: 'Tijdelijke opvang van water op straat is toegestaan.'

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/water%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/water%20(1).jpg

Tags