Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 november 2019
Zorgen om wetgevingsproces kostenverhaal
De NEPROM heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer ter gelegenheid van de behandeling van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Wij zetten hierin onze zorgen uiteen over het onderdeel kostenverhaal.
De Tweede Kamer heeft op 17 oktober de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. De Eerste Kamer heeft nu tot 19 november de gelegenheid om vragen te stellen in het kader van de behandeling. Daarnaast ligt het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet voor in beide Kamers in het kader van de voorhangprocedure.
 
Herhaaldelijk hebben wij onze zorgen geuit over het proces en over de kwaliteit en werkbaarheid van het onderdeel kostenverhaal. Omdat die tot nu toe op het ministerie en in de Tweede Kamer weinig gehoor hebben gevonden, hebben wij een brief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin hebben wij uiteengezet dat het wetgevingsproces rommelig verloopt en dat de inbreng vanuit de markt onvoldoende serieus wordt genomen. Het resultaat hiervan is ondoorzichtige, onevenwichtige en onwerkbare wetgeving, waarvan de consument uiteindelijk de dupe is. Wij vragen of de Kamer onze zorgen deelt en, zo ja, welke mogelijkheden zij ziet om te komen tot een inzichtelijke, evenwichtige en werkbare regeling voor het kostenverhaal.
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png

Tags