Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Kwaliteitsborging%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Kwaliteitsborging%20klein.png
Nieuws
28 april 2020
Zorgen over kosten kwaliteitsborging blijven
In afwachting van de datum van inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging zetten NEPROM-leden de voorbereiding op het nieuwe stelsel voort.

In afwachting van de datum van inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging zetten NEPROM-leden de voorbereiding op het nieuwe stelsel voort. Bedrijfsprocessen worden anders ingericht en met de nieuwe schakel in het proces - de kwaliteitsborger - wordt geoefend. Ook met sommige gemeenten.

De NEPROM heeft in een regulier overleg met BZK en andere stakeholders wel de zorgen gedeeld die leden hebben geuit over de kosten; met name die van de pilots en het feit dat veel gemeenten geen legeskorting geven. Dit terwijl de investeringen voor marktpartijen navenant hoger zijn. De bedoeling van het nieuwe stelsel is immers dat de rol van gemeenten overzichtelijker is en er geen dubbel werk wordt gedaan. De NEPROM zal in haar lobby op dit punt in blijven zetten. ​

Tags