Skip Navigation LinksStart

Dossier
Corona
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bouw- en vastgoedsector. De NEPROM is vanaf medio maart 2020 zeer actief op dit dossier met een groot aantal activiteiten binnen de vereniging en in samenwerking met onze stakeholders.
325c2baf-7ea6-46fa-aeec-d0692bc3942a
Contactpersoon:
Margot (M.A.) Meijerink MA
Medewerker Communicatie en Evenementen
Mare (M.K.) Schreur
Adviseur Communicatie en PR
8 oktober 2020
8 oktober 2020
Onzekerheid over gevolgen corona
​In de week van 14 september is voor de vierde keer de NEPROM conjunctuurenquête uitgevoerd, vóór de aanscherping van de coronamaatregelen. Veel bedrijven in de projectontwikkeling en de bouw worden op dit moment (helemaal) niet geraakt door de gevolgen van corona. De toekomst is echter zeer onzeker.
Lees nieuwsbericht
13 juli 2020
Minder geraakt door Corona
In de week van 15 juni is de eerder onder de NEPROM-leden uitgezette enquête voor de tweede keer herhaald. Veel bedrijven worden op dit moment niet hard geraakt, al is men op onderdelen minder positief dan eerder. Echte problemen verwacht men pas op middellange termijn.
Lees nieuwsbericht
18 juni 2020
NEPROM-inbreng voor AO Bouwen
Ten behoeve van het AO Bouwen heeft de NEPROM in een brief aan de Kamerleden haar visie toegelicht op de onderwerpen Woningbouwimpuls, Coronacrisis, Rijnenburg en Stikstof. Hoewel dit laatste niet is geagendeerd, achten wij dit van groot belang voor de voortgang van het bouwen.
Lees nieuwsbericht
11 juni 2020
Eerste schrik over corona weggeëbd
In de week van 18 mei is de eerder onder de NEPROM-leden uitgezette enquête over projectontwikkeling, bouw, beleggen en corporatie-activiteiten herhaald. De eerste schrik en onzekerheid over de gevolgen van corona lijken weggeëbd. Echte problemen verwacht men pas op middellange termijn.
Lees nieuwsbericht
3 juni 2020
Bewonersparticipatie in coronatijd: een overzicht met voorbeelden
​Door te kiezen voor digitale participatie als het gaat om het informeren van omwonenden van een nieuwbouwproject hoeft er geen vertraging op te treden in de planvorming. Buurtbijeenkomsten en inspraakavonden kunnen zolang er sprake is van restricties vanwege de coronacrisis online plaatsvinden. NEPROM heeft in de afgelopen periode een aantal artikelen gepubliceerd over dit onderwerp. Hierin worden ervaringen gedeeld van mensen die digitale participatie inzetten. De verhalen zijn samengevoegd in bijgevoegde PDF.
27 mei 2020
Bewonersparticipatie in Amersfoort
Ook de gemeente Amersfoort zag zich medio maart gesteld voor een lastige opgave: hoe om te gaan met bewonersparticipatie in een tijd dat er geen ‘fysieke’ bijeenkomsten zijn toegestaan? Dit is artikel 5: een gesprek met de Amersfoortse wethouders Astrid Janssen (GroenLinks, Ruimtelijke Ordening) en Menno Tigelaar (ChristenUnie, Wonen).
Lees nieuwsbericht
26 mei 2020
Online en fysieke bewonersparticipatie Harderwijk
Gemeenten communiceren steeds meer online met bewoners en dat geldt ook voor de gemeente Harderwijk. Het Online Stadsgesprek Harderwijk is daar een belangrijke tool bij. Toch wil de gemeente een inspraakavond voor omwonenden van Waterfront – de locatie waar een nieuw appartementencomplex moet verrijzen – het liefst ook fysiek laten plaatsvinden. Dit is artikel 4.
Lees nieuwsbericht
15 mei 2020
Webinar Bewonersparticipatie in Coronatijd!
Op donderdagmiddag 28 mei organiseert de NEPROM een webinar over bewonersparticipatie in Coronatijd, waarbij praktische handvatten worden gegeven hoe je als ontwikkelaar en gemeente een bewonersparticipatiebijeenkomst kunt organiseren.
Lees nieuwsbericht
14 mei 2020
Enthousiasme over online vergaderen
In de week van 20 april is een enquête uitgezet onder de NEPROM-lidbedrijven over projectontwikkeling, bouw, beleggen en corporatie-activiteiten. In grote lijnen bevestigen de resultaten het beeld uit eerdere peilingen en commissievergaderingen.
Lees nieuwsbericht
14 mei 2020
Digitale bewonersparticipatie bij VORM en MRP
NEPROM publiceert een serie artikelen over digitale bewonersparticipatie en de eerste ervaringen. Dit is artikel 3: een gesprek met Jac Huijsmans (projectdirecteur MRP Development) en John Monden (projectontwikkelaar VORM). Zij zijn betrokken bij het ambitieuze binnenstedelijke project AnnA op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan de rand van de Haagse binnenstad. Ze organiseerden onlangs met succes een webinar om de omwonenden, belangstellenden en betrokkenen van het project bij te praten over de voortgang van de planontwikkeling.
Lees nieuwsbericht
30 april 2020
Corona en enorme push inzet digitale middelen
De coronacrisis raakt de samenleving op allerlei manieren. Ook de wereld van de projectontwikkeling krijgt ermee te maken. Zo kunnen buurtbijeenkomsten en inspraakavonden niet doorgaan vanwege de restricties. Een mogelijke oplossing is de inzet van digitale middelen. Dit is artikel 2: Enrico Kraijo (VPNG) over de middelen die gemeentelijke projectleiders kunnen inzetten.
Lees nieuwsbericht
24 april 2020
Online bewonersparticipatie in tijden van corona
Door te kiezen voor digitale participatie als het gaat om het informeren van omwonenden van een nieuwbouwproject hoeft er geen vertraging op te treden in de planvorming. Buurtbijeenkomsten en inspraakavonden kunnen zolang er sprake is van restricties vanwege de coronacrisis online plaatsvinden.
Lees nieuwsbericht
24 april 2020
Online bewonersparticipatie in tijden van corona
​Door te kiezen voor digitale participatie als het gaat om het informeren van omwonenden van een nieuwbouwproject hoeft er geen vertraging op te treden in de planvorming. Buurtbijeenkomsten en inspraakavonden kunnen zolang er sprake is van restricties vanwege de coronacrisis online plaatsvinden. NEPROM zal de komende periode een aantal artikelen plaatsen over dit onderwerp en ervaringen delen van mensen die digitale participatie inzetten.
Lees nieuwsbericht
22 april 2020
Gemeenschappelijke verklaring: 'Samen doorbouwen aan Nederland'
De overheid heeft samen met brancheverenigingen uit de bouw en infra, waaronder NEPROM, een gemeenschappelijke verklaring opgesteld: 'Samen doorbouwen aan Nederland'.
Lees nieuwsbericht
22 april 2020
NEPROM en NVB willen Rijksdoorbouwgarantie
NVB-bouw en NEPROM zijn positief over de Gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de bouw naar buiten bracht.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Bestuurlijk overleg met minister Van Veldhoven
​Op 30 maart vond bestuurlijk overleg plaats met minister Van Veldhoven over de woningmarkt en corona met een groot aantal brancheorganisaties.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek
Maandag 30 maart is Volandis gestart met de Helpdesk Corona voor een ieder met vragen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Vertraging door corona dreigt over de hele linie
Op verzoek van BZK hebben wij een enquête uitgezet om gevolgen van de coronaproblematiek voor de bouw, projectontwikkeling en anderen in kaart te brengen. De respons was overweldigend. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat er over de hele linie vertragingen dreigen te ontstaan.
Lees nieuwsbericht
30 maart 2020
Protocol Samen veilig doorwerken van kracht
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol moet ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen.
Lees nieuwsbericht
23 maart 2020
Levert het Coronavirus overmacht op?
Ook in de vastgoedsector loopt men tegen vragen aan in verband met het Coronavirus. Hoe om te gaan met eventuele schades en vertragingen?
Lees nieuwsbericht
18 maart 2020
NEPROM vraagt gemeenten: werk digitaal door
De NEPROM roept gemeenten op om ondanks de Corona-crisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in het persbericht dat vandaag naar buiten is gebracht.
Lees nieuwsbericht
16 maart 2020
Corona en NEPROM
We hebben besloten alle grotere bijeenkomsten van de NEPROM in maart en april te annuleren. Alle NEPROM-medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn telefonisch en via de mail goed bereikbaar.
Lees nieuwsbericht