Dossier
Corona
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bouw- en vastgoedsector. De NEPROM is vanaf medio maart 2020 zeer actief op dit dossier met een groot aantal activiteiten binnen de vereniging en in samenwerking met onze stakeholders.
b8251114-b4b3-4ccc-8910-fe304e05ec38
Contactpersoon:
Suzanne (S.) Anders
Adviseur Communicatie & PR
Margot (M.A.) Meijerink MA
Medewerker Communicatie en Evenementen
15 mei 2020
15 mei 2020
Webinar Bewonersparticipatie in Coronatijd!
Op donderdagmiddag 28 mei organiseert de NEPROM een webinar over bewonersparticipatie in Coronatijd, waarbij praktische handvatten worden gegeven hoe je als ontwikkelaar en gemeente een bewonersparticipatiebijeenkomst kunt organiseren.
Lees nieuwsbericht
14 mei 2020
Enthousiasme over online vergaderen
In de week van 20 april is een enquête uitgezet onder de NEPROM-lidbedrijven over projectontwikkeling, bouw, beleggen en corporatie-activiteiten. In grote lijnen bevestigen de resultaten het beeld uit eerdere peilingen en commissievergaderingen.
Lees nieuwsbericht
24 april 2020
Online bewonersparticipatie in tijden van corona
Door te kiezen voor digitale participatie als het gaat om het informeren van omwonenden van een nieuwbouwproject hoeft er geen vertraging op te treden in de planvorming. Buurtbijeenkomsten en inspraakavonden kunnen zolang er sprake is van restricties vanwege de coronacrisis online plaatsvinden.
Lees nieuwsbericht
22 april 2020
Gemeenschappelijke verklaring: 'Samen doorbouwen aan Nederland'
De overheid heeft samen met brancheverenigingen uit de bouw en infra, waaronder NEPROM, een gemeenschappelijke verklaring opgesteld: 'Samen doorbouwen aan Nederland'.
Lees nieuwsbericht
22 april 2020
NEPROM en NVB willen Rijksdoorbouwgarantie
NVB-bouw en NEPROM zijn positief over de Gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de bouw naar buiten bracht.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Bestuurlijk overleg met minister Van Veldhoven
​Op 30 maart vond bestuurlijk overleg plaats met minister Van Veldhoven over de woningmarkt en corona met een groot aantal brancheorganisaties.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek
Maandag 30 maart is Volandis gestart met de Helpdesk Corona voor een ieder met vragen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen.
Lees nieuwsbericht
31 maart 2020
Vertraging door corona dreigt over de hele linie
Op verzoek van BZK hebben wij een enquête uitgezet om gevolgen van de coronaproblematiek voor de bouw, projectontwikkeling en anderen in kaart te brengen. De respons was overweldigend. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat er over de hele linie vertragingen dreigen te ontstaan.
Lees nieuwsbericht
30 maart 2020
Protocol Samen veilig doorwerken van kracht
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol moet ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen.
Lees nieuwsbericht
23 maart 2020
Levert het Coronavirus overmacht op?
Ook in de vastgoedsector loopt men tegen vragen aan in verband met het Coronavirus. Hoe om te gaan met eventuele schades en vertragingen?
Lees nieuwsbericht
18 maart 2020
NEPROM vraagt gemeenten: werk digitaal door
De NEPROM roept gemeenten op om ondanks de Corona-crisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in het persbericht dat vandaag naar buiten is gebracht.
Lees nieuwsbericht
16 maart 2020
Corona en NEPROM
We hebben besloten alle grotere bijeenkomsten van de NEPROM in maart en april te annuleren. Alle NEPROM-medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn telefonisch en via de mail goed bereikbaar.
Lees nieuwsbericht