Skip Navigation LinksEvents

c7307671-8948-4f9f-a234-e86702e26fba
Event
19 september 2024
KAN Themagroep: Routekaart in je bouwproces
De beste routekaart om klimaatadaptieve- en natuurinclusieve- maatregelen je project in te brengen? Na 3 sessies weet je meer.
79125405-c2c9-4ad5-a780-44e4d7c55129
Er is bij ontwikkelaars behoefte aan een routekaart of een procesinstrument om op het juiste moment en in de juiste schaal de maatregelen op het gebied van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen in je project in te brengen. Om kwantitatief èn kwalitatief tot betere KAN projecten te  komen. Bijvoorbeeld om in je project rekening te kunnen houden met de EU Taxonomie, en dit zo te kunnen kwantificeren. Maar ook om te zien of en hoe de maatregelen tot resultaat leiden.
 Bestaande gereedschapskisten zijn bijvoorbeeld:
  • NL Omgevingsscan van NL Greenlabel. Maarten Alberse en/of Steven Kamerling NL Greenlabel licht het toe. Een of meerdere ontwikkelaars geven hun ervaringen met dit instrument mee.
  • Scans gebaseerd op de Klimaateffectatlas, bijvoorbeeld de Klimaateffectscan van AM en BAM
In deze themagroep van tenminste drie bijeenkomsten willen we de verschillende gereedschapskisten laten presenteren en de ervaringen ermee bespreken. Elke bijeenkomst vragen we de eigenaar van één instrument om dit toe te lichten en vragen erover te beantwoorden. Ook vragen we een of meer ontwikkelaars om over de ervaringen met dit instrument te vertellen.
Een tekstschrijver maakt verslagen van de verschillende bijeenkomsten. Deze komen via de KAN Bouwen website voor iedereen beschikbaar.
We starten op 19 september met een themagroep bijeenkomst over de NL Omgevingsscan van NL Greenlabel. Het Register Duurzame Leefomgeving werkt met een digital twin op het Tygron Geodesign platform en voegt daar data aan toe, afkomstig van verschillende bronnen. Met behulp van klimaatmodellen worden voor verschillende scenario’s simulaties gemaakt. De omgevingsscan is gebaseerd op een analyse van de uitkomsten van deze scenario’s.
Maarten Alberse en/of Steven Kamerling van NL Greenlabel licht het toe. Een of meerdere ontwikkelaars geven hun ervaringen met dit instrument mee.
 
Programma:
15.00 uur: Start en korte inleiding door Claudia Bouwens, programmaleider KAN platform
15.10 uur: Presentatie NL Omgevingsscan, door NL Greenlabel
15.40 uur: Presentaties ervaringen met NL Omgevingsscan door ontwikkelaars
16.10 uur: Ruimte voor vragen en discussie aan de hand van stellingen.
17.00 uur Einde
 
Eerste bijeenkomst:
Datum:         Donderdag 19 september
Tijd:              15.00 -17.00 uur 
Doelgroep:   Ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, bouwbedrijven, adviseurs, andere inhoudelijk geïnteresseerden
Maximum:    20 deelnemers
Locatie:         Metaal Kathedraal, Utrecht
 
ad555b6d-b512-4d1e-8512-e80981d33b7a