Skip Navigation LinksEvents

302318bc-606d-45b0-a2e9-bc2fef8d538b
Event
11 mei 2021
Webinar Duurzaamheid en de Omgevingswet
De omgevingswet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. De NEPROM organiseert in mei voor haar leden drie online kennissessies over deze wet.
aa533bbc-81af-4779-b0bf-b3086f074fbc
Duurzaamheid is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Deze wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. Welke instrumenten hebben gemeenten dan tot hun beschikking om dit brede begrip uit te werken in beleid en regelgeving en hoe geven zij daar invulling aan? Lokale afwegingsruimte en aanscherping van de MPG en de EPC-norm komen daarbij aan bod.   
                                                                                                           
Regina Koning (zelfstandig juridisch adviseur, oa werkzaam voor de VNG) gaat in op diverse mogelijkheden die relevant zijn voor ‘bouw en gebiedsontwikkeling’. Daarbij legt ze het verband met klimaatmaatregelen en energietransitie. En wat betekenen bijvoorbeeld de nieuwe Warmtewet (de Wet collectieve warmtevoorziening) en het Klimaatakkoord uit 2019 hierbij voor nieuwbouw?  
                                                                                                              
Wanneer: dinsdag 11 mei a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur; via MS Teams
Doelgroep: projectontwikkelaars, juristen, en geïnteresseerden onder de NEPROM-leden
Voorzitter: Jan Fokkema, directeur NEPROM                                                                         
Inhoudelijke suggesties: vragen aan de spreker mag je op voorhand doorgeven aan Nicolette Zandvliet (n.zandvliet@neprom.nl). Aan het eind van het webinar is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot meijerink of via het ledennet door op de groene aanmeldknop te klikken.

Deze sessie maakt deel uit van een reeks kennissessies over de Omgevingswet. Meld je ook aan voor deze sessies:
18 mei - webinar Bouwen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging
25 mei - webinar Grondbeleid onder de Omgevingswet     
 
7d787454-ce74-470e-89d9-e5e3fdf0d5ea