Skip Navigation LinksEvents

5e3c8039-ea2f-4717-9a83-ab1d17b87175
Event
18 mei 2021
Webinar Bouwen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging
De omgevingswet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden. De NEPROM organiseert in mei voor haar leden drie online kennissessies over deze wet.
8a395696-40ac-4e85-be47-32e88a7ee472
Voor de activiteit bouwen hebben de Omgevingswet en de Wkb grote wijzigingen in petto. Wat houden die in? Wat is de zogenoemde ‘knip’?  Hoe werkt straks een vergunningaanvraag? Wat moet ik straks zelf doen en welke bevoegdheden blijven bij gemeenten?

Peter de Haan (advocaat) gaat in op diverse aspecten en geeft antwoord op de vraag hoe een projectontwikkelaar zich daar het beste op voorbereiden kan.                                                                                                                 
                                                                                                              
Wanneer: dinsdag 18 mei a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur; via MS Teams
Doelgroep: projectontwikkelaars, juristen, en geïnteresseerden onder de NEPROM-leden
Voorzitter: Jan Fokkema, directeur NEPROM                                                                          
Inhoudelijke suggesties: vragen aan de spreker mag je op voorhand doorgeven aan Nicolette Zandvliet (n.zandvliet@neprom.nl). Aan het eind van het webinar is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Margot meijerink of via het ledennet door op de groene aanmeldknop te klikken.

Deze sessie maakt deel uit van een reeks kennissessies over de Omgevingswet. Meld je ook aan voor deze sessies:
11 mei - webinar Duurzaamheid en de Omgevingswet 
25 mei - webinar Grondbeleid onder de Omgevingswet     
 
4fc20c75-11bc-4ab5-80da-f4e9feb7a963